27 mar 2024 klocka 09.30 - 11.30

Utbildning om bidragsbrott

Kvinna med förstoringsglas vid dator

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebros län bjuder in till en digital utbildning om välfärdsbrottslighet avseende personlig assistans.

Bakgrund

Välfärdsbrottslighet är ett högst påtagligt och allvarligt hot mot vår gemensamma välfärd. Brott inom personlig assistans riskerar att urholka dess legitimitet och innebär stora kostnader för samhället. Uppsala kommun har kommit långt i sitt arbete mot välfärdsbrottslighet inom personlig assistans. Det är handläggarna i kommunerna som har störst möjlighet att göra skillnad.

Syfte

Syftet med utbildningen är att genom Uppsala kommuns bidrag om sitt arbete att stävja bidragsbrottslighet:

  • Öka kunskapen om hur kommuner kan motverka bidragsbrottslighet genom ett mer systematiskt brottsförebyggande arbete.
  • Att genom erfarenhetsutbyte kommuner emellan stärka arbetet och hitta vägar framåt gällande hur kommuner gemensamt kan fortsätta minska och arbeta förebyggande mot välfärdsbrottsligheten.

Innehåll

Jill Hägglund (Enhetschef) och Jessica Mogren (Teamledare) på Uppsala kommuns enhet för stöd och kontroll föreläser om följande:

  • Hur kommuner kan upptäcka, utreda och förebygga felaktiga utbetalningar avseende välfärdsbrottslighet inom personlig assistans.
  • Exempel från verkligheten i Uppsala kommuns arbete, framgångsfaktorer och fallgropar.
  • Frågestund.

Målgrupp

Målgruppen är i första hand biståndshandläggare, handläggare som sakgranskar och utreder ärenden där misstanke finns om oegentligheter och/eller samordnare som har till uppdrag att sprida kunskap om välfärdsbrottslighet i respektive kommun.

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen via länken:

Utbildning om bidragsbrott, Länsstyrelsen i Uppsala län

Var:
Digitalt via Teams. Länk till utbildningen skickas ut dagen innan utbildningstillfället.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
25 mar 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss