24- 25 sep 2024 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i FREDA bedömningsinstrument

Vägskäl i skogen.

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till utbildning i FREDA bedömningsinstrument. Utbildningen ges digitalt och den ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning samt farlighetsbedömning i praktiken. FREDA är Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda FREDA i din verksamhet.

Utbildningen omfattar två dagar och vi kommer att gå igenom bedömningsinstrumenten som ingår i FREDA:

FREDA-beskrivning är en hjälp att få en uppfattning om karaktären på det våld som förekommit eller förekommer.

FREDA-farlighetsbedömning hjälper socialtjänsten att bedöma risken för fortsatt utsatthet och utgör en del i utredningen om behov av skydd.

Utbildningens syfte är att ge personal inom socialtjänsten stöd i arbetet med att utreda och kartlägga våldsutsatthet, bedöma behov samt att göra strukturerade riskbedömningar och säkerhetsplaner. Föreläsningarna varvas med grupparbeten och praktiska övningar under hela utbildningen.

Om FREDA, Socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Utbildningen är en grundutbildning för att använda FREDA bedömningsmetoder men förutsätter baskunskaper om våld i nära relationer motsvarande de som kan erhållas genom Nationellt centrum för kvinnofrids webbkurs om våld i nära relationer:

webbkursomvald.se Länk till annan webbplats.

Utbildare är Linn Moser Hällen, Arvin utbildning. Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning med ett rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-standardiserade bedömningsmetoder.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom kommunernas socialtjänst i Gävleborgs och Dalarnas län. Även ideella organisationer som utför socialtjänst är välkomna.

Var:
Digitalt.
Kostnad:
Deltagaravgiften är max 650 kronor per person. Vid 300 deltagare blir kostnaden 183 kronor per person.
Sista anmälningsdag:
28 mar 2024

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 5, jämställdhet.Förstora bilden
Globala målen mål 10, minskad ojämlikhet.Förstora bilden
Globala målen mål 16, fredliga och inkluderande samhällen.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss