06 feb 2024 klocka 09.15 - 15.30

Kunskapshöjande dag om könsstympning

Illustration med budskap om samverkan

På internationella dagen mot kvinnlig könsstympning bjuder vi in till en digital heldagskonferens med olika föreläsningar på temat.

Syftet med dagen är att öka kunskapen kring könsstympning, hur hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till könsstympning och vad myndigheter och andra verksamheter kan göra för att förebygga och upptäcka könsstympning.

Målgrupp

Dagen riktar sig till yrkesverksamma som på något sätt möter eller har mött kvinnor och flickor som könsstympats eller misstänkts för att ha könsstympats. Exempel på yrkesverksamma är hälso- och sjukvården (BVC, MVC, ungdomsmottagningar), skolor (elevhälsa, kuratorer), kommunerna (handläggare), kvinno-, och tjejjourer, rättsväsendet (handläggare). Naturligtvis är alla som är intresserade av ämnet välkomna att delta.

Program

Programmet innehåller föredragningar om heder, vad könsstympning är och hur det ser ut i Sverige idag, hur man arbetar med könsstympning vid upptäckt och hur lagen ser ut, vilka utmaningar rättsväsendet möter vid utredning av könsstympning.

 • 09.30–09.45 Välkomna till internationella dagen mot könsstympning – Länsstyrelsen i Dalarnas län.
 • 09.45–10.45 ”Hedersrelaterat våld och förtryck – tillbakablickar och nulägesbilder” – Helén Olsson, filosofie doktor i hälsovetenskap och lektor i socialt arbete, Karlstad universitet och Mittuniversitetet.
 • 10.45–11.00 Paus
 • 11.00–12.00 ”Kvinnlig könsstympning – en översikt” – Malin Jordal, docent i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle.
 • 12.00–13.00 Lunch
 • 13.00–14.00 ”Hur arbetar vi inom sjukvården med kvinnlig könsstympning – vuxen och barnperspektiv” - Agnes Rygaard Specialistläkare Kvinnokliniken Falun & Johanna Dalström Överläkare Barn- & Ungdomskliniken Falun.
  En beskrivning av hur vården runt patienten fungerar. Vad gör vi? Hur kan vi bidra?
 • 14.00–14.15 Paus
 • 14.15–15.15 ”Könsstympning ur rättsväsendets perspektiv” – Jessica Wenna, senior åklagare vid Åklagarkammaren i Västerås.
  Sverige har haft ett förbud mot könsstympning sedan 1982 och Socialstyrelsen har uppskattat antalet könsstympade kvinnor och barn i Sverige till 68 000. Ändå finns det endast två fällande domar avseende fullbordat brott. Varför är det så? Funkar inte lagen? Och vad kan vi göra för att ändra på det?
 • 15.15–15.30 Avslutning.


Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
04 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Länk till konferensen skickas ut inför dagen.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 februari klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss