Vind i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

24 jan 2024 klocka 09.00 - 12.00

Lansering ”Gängsnacket”: Kan du ta snacket med barn och unga om riskerna med gängkriminalitet?

Känner du igen de vanligaste varningstecken, som tyder på att ett barn lockas in i kriminella gäng? Vet du vilka risk- och skyddsfaktorer du ska ge akt på? Behöver du stöd för att börja prata om riskerna med gängkriminalitet med barn och ungdomar i din närhet? Polisen och Länsstyrelserna har tagit fram ett informationsmaterial "Gängsnacket" och lanserar detta tillsammans med föreläsningen Killar, heder och våld, för att du ska vara förberedd och kunna ta snacket.

Lansering "Gängsnacket"

Gängsnacket är en broschyr framtagen av Polisen och Länsstyrelserna med information till dig som är förälder eller på annat sätt en viktig vuxen. Broschyren tar upp risken att barn kan bli rekryterade eller lockade in i kriminella gäng och hur viktigt det är att föräldrar och andra vuxna är engagerade i barnens liv.

Gängsnacket ska hjälpa dig som vuxen att bli mer uppmärksam och stötta dig att börja prata om riskerna med gängkriminalitet. Lanseringen beskriver hur barn och unga lockas in i kriminella gäng, vilka de vanliga varningstecken är, risk- och skyddsfaktorer och är ett stöd för dig och andra vuxna i samtalet med ett barn eller ungdom.

Målgrupp

Den här förmiddagen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga kring brottsförebyggande arbete samt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Även personer som på andra sätt möter barn och unga med risk att dras in i gängkriminalitet eller utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck till exempel inom föreningslivet.

Föreläsare

Hoshi Kafashi, grundare av Shanazi Hjältar och Hjältinnor och sakkunnig inom hedersrelaterat våld och förtryck.

Föreläsningen Killar, heder och våld

Föreläsningen belyser den dubbla utsattheten för killar som lever med hedersnormer. Många av killarna tvingas in i en förövarroll där de förväntas bevaka, kontrollera och bestraffa närstående kvinnor och flickor. Syftet är att upprätthålla eller återupprätta familjens heder.

Att mot sin vilja tvingas övervaka och kontrollera kvinnliga familjemedlemmar eller utöva våld mot dem är en särskild typ av våld. En kille som vägrar att göra detta, riskerar att själv utsattas för bestraffningar. Hedersnormer har stort utrymme i många kriminella gäng och de hierarkiska strukturerna är ofta komplicerade. För att hedern ska bevaras måste vissa regler följas, och om dessa bryts utsätts hela gruppen för skam.

Förberedande föreläsning 6 december

Den 6 december klockan 9-10 föreläser Hanna Cinthio om samband och överlappningar mellan heder, gängkriminalitet och extremism/radikalisering. Föreläsningen är en del i lanseringen av Gängsnacket och vi uppmuntrar dig att ta del av den som ett första steg inför lanseringen.

Anmäl dig senast den 4 december till:
Heder och Gängkriminalitet - vad innebär de senaste ändringarna i lagstiftningen?

Föreläsningen är en del av det pågående projektet för resurscentrasatsningen mot hedersrelaterat våld och förtryck i länet.

Varmt välkommen!

Var:
Digitalt. Länk skickas ut efter sista anmälningsdatum.
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
21 jan 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 januari klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss