08 dec 2023 klocka 09.15 - 15.00

Vindkraftarena Dalarna

Landskapsbild över vindparken. Det syns informationsskyltar, skog och vindsnurror. 

Förra året etablerades Vindkraftarena Dalarna; ett embryo för att koordinera processer kring -och skapa en plattform för kommuner, vindkraftsbolag och organisationer att diskutera utvecklingen av vindkraft i länet. Årets konferens kommer att summera det vi hittills har åstadkommit tillsammans och vad som ligger framför oss. Utrymme ges för att utbyta idéer, behov, tips, erfarenheter och verktyg som vi alla kan ha användning av framöver.

Företagens konkurrenskraft kräver elektrifiering och därmed tillgänglig fossilfri kraft. Dalarna är redan i stort behov av ökad hållbar produktion av såväl vind- som solkraft och ett robust nät. Det finns lokala argument för och emot vindkraft. Med denna konferens vill vi tydliggöra vindkraftens roll i Dalarnas energiomställning, bidra till att debatten är kunskapsbaserad och saklig och att regionala och lokala processer är effektiva och öppna.

Målgrupp

Kommunernas näringslivs- och samhällsavdelningar, berörda politiker, vindkraftsbolag, myndigheter och organisationer som arbetar med energiomställning.

08.50 Kaffet står framdukat

09.20 Välkommen
Länsstyrelsen Dalarna & Region Dalarna

09.30 EUs Green Deal – Högrelevant för Dalarna
Central Swedens kontor i Bryssel

09.45 Energiomställning i Dalarna – nu händer det

 • Färdplan Smarta energisystem, Region Dalarna
 • Effektkartläggning el, Effekt4Dalarna, Samarkand2015
 • Besöksparken Vindpark Dalarna, Dalavind, SR-Energy
 • Leverantörsnod Dalavindkraft, Samarkand 2015
 • Regionalt planeringsunderlag för vindkraft, Länsstyrelsen
 • Landskapskaraktärsanalys Dalarna, Länsstyrelsen

10.30 Paus

10:50 Samordnad energiplanering

 • Vägledning för kommunal energiplanering, Energimyndigheten
 • Samordning kring nätkapacitet, Effekt4Dalarna
 • Nya energilandskap - vem äger tolkningsrätten?, ej bekräftat
 • Utredning ”Nationell fysisk planering”, Region Dalarna

11.30 En gemensam etableringsprocess för solel och vindkraft – vad krävs? Grupparbete

12.15 Lunch

13.00 Slutsatser och reflektioner från grupparbeten

13.30 Lokala dialogprocesser kring vindkraft – vad funkar och vad funkar inte?

 • Nationellt kunskapscentrum för lokal delaktighet, Hela Sverige ska leva Gävleborg
 • Bygdeprocess Vindkraft, erfarenheter och medskick, Hela Sverige ska leva Dalarna
 • Kommunal vindkraftsplanering, exempel från länet
 • Kommunala energikoordinatörer, Eolus Vind

14.10 Verktyg för dialog – vad funkar och vad vill vi satsa på? Grupparbete och summering.

15.00 Avslut med kaffe - åk gärna kollektivt!

Var:
Borlänge, Galaxen Konferens
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Specialkost och andra behov

Samlas in senare via e-post.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 november klockan 13.25.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss