22 nov 2023 klocka 09.15 - 16.30

En dag om våld ur ett livsloppsperspektiv

Bild som visar en röd logotyp med olika symboler, exempelvis fredssymbol och vattendroppe

Länsstyrelserna i Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Värmland och Örebro bjuder in till en heldag med fokus på hur våldet yttrar sig under livets olika faser.

Under dagen kommer flera olika digitala seminarium att presenteras. Syftet med seminarierna är att sätta fokus på hur våldet tas i uttryck under livets olika faser och att presentera aktuell forskning på området.

Målgrupp

Dagen riktar sig till yrkesverksamma i Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Värmland och Örebro län inom kommun, myndighet, civilsamhälle och region.

Program och anmälan

Du hittar program och mer information om hur du anmäler dig på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats.

Inbjudan till en dag om våld ur ett livsloppsperspektiv Länk till annan webbplats.

Bakgrund

En vecka fri från våld är en återkommande vecka som sätter ljuset på arbetet som görs för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
16 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss