16 nov 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning projektet BrandGIS

Välkomna till en dag för introduktion och förståelse för BrandGIS – geografiskt informationsstöd för lägesbild och analys vid bränder i skog och mark.

Detta kan du förvänta dig av dagen:

 • Genomgång av hur du som ett GIS-stöd/geocell kan arbeta i en stab, vilka processer, arbetsformer och informationsflöden som vi kan förvänta oss och hur vi tekniskt sätter upp systemet.
 • Genomgång av hur vi digitaliserar och producerar lägesbild och kartor i de förberedda paketen, samt vad alla typer av objekt och symboler står för.
 • Övning av ett kortare händelsescenario, för att få en känsla av hur det kan fungera vid en brand i skog och mark.

Målgrupp

Denna träff riktar sig främst till dig som jobbar med GIS på kommun/räddningstjänst i Dalarnas län och som eventuellt kommer vara en av dem som vid en större brand i skog och mark kan assistera med hantering av kartstöd för lägesbilder och stabsarbete i er organisation.

Program för dagen

Klockslag och delmoment

 • 9:10– 10:30 Block 1 – Stab- och brandteori
  Stab och lägesbild
  Brandteori
 • 10:30 – 10:45 Fika
 • 10:45 – 11:55 Block 2 – BrandGIS: symboler och rutiner
  Symbologi och layouter
  Arbetssätt och dokumentation
 • 12:00 – 13:00 lunch
 • 13:00 – 14:00 Block 3 – BrandGIS: tekniskt och praktiskt
  Datamodell och uppstart
  Digitalisering och kartframställning
 • 14:00 – 14:15 Fika
 • 14:15 – 16.00 Block 4 – BrandGIS: övningsscenario
  Deltagare från räddningstjänster får gärna hjälpa till så att övningen blir så realistisk som möjligt!

Material inför utbildningen

Tänka gärna igenom följande

 • Hur ser samarbetet ut mellan GIS-resurser och krisberedskapshandläggare inom din organisation?
 • Hur ser din organisations möjligheter ut för att kunna bistå med kartbaserad lägesbild vid en större brand i skog och mark?

Fotografering på plats

Under seminarier och konferenser tar vi ibland bilder. För att vi ska kunna använda bilderna och samtidigt följa GDPR behöver vi förvarna dig som deltagare om att det kan komma att fotograferas under mötet. Det ska också finnas särskilda ytor på platsen för dig som inte vill vara med på bild.

Var:
Bjursås Berg & Sjö, Björsbergsvägen 65. Bjursås
Kostnad:
150 kronor, självkostnadspris för lunch.
Sista anmälningsdag:
20 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 oktober klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss