02 okt 2023 klocka 09.00 - 16.00

BrandGIS - geografiskt informationstöd för kommuner och kommunal räddningstjänst

Länsstyrelsen i Dalarnas län hälsar dig välkommen till en informationsträff om projektet BrandGIS, geografiskt informationsstöd. I mars 2022 startade Länsstyrelserna ett nationellt projekt BrandGIS för att utöka samverkan i länet för geografiska lägesbilder vid bränder i skog och mark. Geografiskt informationstöd saknas ofta vid denna typ av händelse. Nyttan av en så kallad GIS-resurs eller geocell, som stöd för lägesbild är ovärderlig när händelser utvecklar sig till större proportioner.

Det nationella projektet BrandGIS erbjuder samtliga kommuner och räddningstjänster ett introduktionstillfälle till verktyget BrandGIS samt en eller två dagars diskussion och grupparbete. Syftet är att utöka samverkan i länet för geografiska lägesbilder vid bränder i skog och mark.

Projektet BrandGIS fokuserar kring metodutveckling, produktutveckling och samverkan för att få till ett effektivare GIS-stöd vid bränder i skog och mark.

Informationsträff

Länsstyrelsen i Dalarna län hälsar dig välkommen till informationsträff om projektet BrandGIS - Ledningsstöd och geografisk lägesbild vid brand i skog och mark. Detta projekt startade redan 2017 och du har kanske hört talas om det i något sammanhang tidigare. Nu skalas projektet upp under 2022–2024 med hjälp av medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Syfte

Syfte med informationsträffen är att berätta och informera om projektet, men även att etablera bättre kontakt och samarbete med berörda aktörer i länet.

Målgrupp

Informationsträffen riktar sig till dig inom kommuner och kommunal räddningstjänst i Dalarnas län. Du som på något sätt jobbar med frågor kopplade till brand i skog och mark, samt till dig som jobbar med GIS-frågor i samma organisationer. Exempelvis du som är enhetschef eller kartchef, handläggare eller samordnare på kommuner inom både GIS och krisberedskap. Representanter från räddningstjänsterna i länet, exempelvis vakthavande befäl, vakthavande räddningschef eller insatsledare.

Agenda för informationsträffen

  1. Presentation
  2. Projekt BrandGIS – Vad innebär det och hur långt har vi kommit. Planer framåt.
  3. Diskussion kring förankring och nyttan med GIS-resursers möjlighet att stödja vid händelse
    i egen organisation.
  4. Presentation av kommande utbildning/workshop, riktar sig till målgruppen GIS-resurser
  5. Kort och generell visning av verktyget mer tekniskt/praktiskt, riktar sig till intresserad

Fotografering på plats

Under seminarier och konferenser tar vi ibland bilder. För att vi ska kunna använda bilderna och samtidigt följa GDPR behöver vi förvarna dig som deltagare om att det kan komma att fotograferas under mötet. Det ska också finnas särskilda ytor på platsen för dig som inte vill vara med på bild.

Var:
Digital träff. Länk skickas när anmälningstiden gått ut.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
29 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 september klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss