07 nov 2023 klocka 09.00 - 12.00

Barns (o)lika tillgång till rättigheter

Länsstyrelserna och Barnombudsmannen arrangerar återkommande en digital novemberkonferens om barns rättigheter för att uppmärksamma Barnkonventionens dag. Rubriken för årets konferens är ”Barns (o)lika tillgång till rättigheter”.

Av barnkonventionens artikel 2 framgår att inget barn ska diskrimineras och att staten ska sträva mot att skapa likvärdiga villkor så att alla barn kan få sina rättigheter tillgodosedda. FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro för de stora skillnaderna mellan barn och deras tillgång till sina rättigheter. Med utgångspunkt från barnkonventionens artikel 2 och barnrättskommitténs rekommendationer vill vi öka kunskapen om hur man kan motverka diskriminering och hur man kan bidra till att skapa likvärdiga villkor för barn.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till en bred målgrupp, alla som vill veta mer om barnkonventionen eller i sin roll skapa bättre förutsättningar för barns rättigheter i samhället.

Tillgänglighet

Konferensen livetextas och teckenspråkstolkas.

Konferensen spelas in och publiceras på Barnombudsmannens hemsida när den är färdigställd.

Program

09.00 Inledning av Elisabeth Dahlin, barnombudsman och Georg Andrén landshövding i Värmland.

 • Vad säger FN:s barnrättskommitté 2023 om diskriminering och likvärdiga villkor för/av barn i Sverige.
  Helen Ronen, jurist Barnombudsmannen
 • Vad är diskriminering och hur ser det ut med diskriminering av barn och unga. – vad säger lagstiftningen och statistik med mera - Emma Wilén, utredare, Diskrimineringsombudsmannen
 • Barns rätt att inte utsättas för kränkningar och likvärdiga villkor inom skolområdet och folkhälsoområdet - utmaningar och möjligheter.
  Samtal med Mårten Petterson, barn- och elevombud, Skolinspektionen och Sara Fritzell och Tommy Eriksson, utredare Enheten psykisk hälsa och suicidprevention, Folkhälsomyndigheten.
 • Så här har vi gjort!
  Exempel från praktisk verksamhet om hur man kan skapa jämlika villkor för barn och unga
 • Grundskolefotboll mot rasism - Gustavo Nazar
  Gustavo har under 14 år, tillsammans med Malmö FF och föreningslivet utvecklat en pedagogisk antirasistisk barnrättsstruktur som idag samlar 40 grundskolor
 • Socialkontoret i Lövgärdet – Emma Hellbergh, utredande socialsekreterare
  Socialtjänsten i Lövgärdet, Angered som senaste åren arbetat för att öka förtroendet i området – ett arbete som har gett resultat.
 • Så här ser vi på diskriminering/likvärdiga villkor
  Barn och unga om deras syn på diskriminering och likvärdiga villkor och vad ”vuxenvärlden” behöver göra för att leva upp till rättigheterna i barnkonventionen - representanter från organisationen ”Knas hemma”

12.00 Konferensen avslutas

Var:
Digitalt
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
03 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 november klockan 23.59.

Arrangörer

Länsstyrelsens nationella uppdrag för barnets rättigheter tillsammans med Barnombudsmannen.

Barnombudsmannens logga

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss