25- 26 okt 2023 klocka 09.00 - 15.00

Väderrelaterade kriser och klimatförändringar – välkommen till höstens krisberedskapsdagar!

Foto: Mostphotos

Med sommarens värmebölja, torka, bränder, regnoväder och höga flöden som utgångspunkt bjuder Länsstyrelsen in länets beredskapsfunktioner, kriskommunikatörer och räddningstjänster till höstens krisberedskapsdagar.

Länsstyrelsen är sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska område. Före, under och efter en kris ska myndigheten verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.

Krisberedskapsdagarna är ett forum där vi samlar länets krishanteringsaktörer. Syftet med dagarna är att stärka vår samverkansförmåga och höja vår kompetens inom krisberedskapsområdet.

Målgrupp

Höstens krisberedskapsdagar vänder sig till: chefer och handläggare i Dalarna som arbetar med krisberedskap inom kommun, kommunala bolag, räddningstjänst, region och statliga myndigheter.

Agenda

25 oktober

Programmet är gemensamt för samtliga deltagare och innehåller moment som:

  • SMHI redovisar regionala analyser – så kommer klimatförändringarna påverka Dalarna.
  • Länsstyrelsen i Gävleborgs län berättar om de klimatrelaterade kriser som länet drabbats av de senaste åren. De delar med sig av erfarenheter och lärdomar – så har kriserna påverkat länets beredskapsarbete.
  • Rättvik delar med sig av sina erfarenheter från sommarens skyfall. Vad händer när vägen spolas bort?
  • Örebro Universitet håller ett pass om risk- och beredskapskommunikation för ett robust samhälle. Vad säger forskningen – vilka kommunikationsinsatser ger verklig effekt?
  • MSB berättar om sina förstärkningsresurser och aktuella statsbidrag.

26 oktober

Den här dagen är riktad till nätverken för beredskapssamordnare och kriskommunikatörer. Vi uppdatera agendan inom kort.

Fotografering på plats

Under seminarier och konferenser tar vi ibland bilder. För att vi ska kunna använda bilderna och samtidigt följa GDPR behöver vi förvarna dig som deltagare om att det kan komma att fotograferas under mötet. Det ska också finnas särskilda ytor på platsen för dig som inte vill vara med på bild.

Var:
Dalecarlia Hotel i Tällberg
Kostnad:
Länsstyrelsen står för konferenskostnaderna, vilket inkluderar lunch och fika. Deltagarna står själva för eventuell övernattning och middag.
Sista anmälningsdag:
09 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Specialkost eller andra behov

Efter sista anmälningsdag kommer vi skicka ut ett mail till alla anmälda deltagare med fråga om specialost eller andra behov.

Det finns inga lediga platser kvar.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss