20 sep 2023 klocka 09.00 - 15.00

Länsgruppsträff - Mäns våld mot kvinnor, tema Exploatering

Välkommen till en praktiknära dag med fokus på samverkan tillsammans med länsgruppen Mäns våld mot kvinnor. Att arbeta med frågor som rör människohandel och exploatering kan vara utmanande, men i samverkan finns stora möjligheter att nå framgång med såväl brottsbekämpande som förebyggande insatser.

Den 20 september lägger länsgruppen Mäns våld mot kvinnor fokus på exploatering och erbjuder en praktiknära dag med lärande exempel från bland annat rättsväsendet, behandlare av sexköpare samt brottsofferstödjande verksamhet.

Program

 • Från 08.30 – Registrering med smörgås och kaffe
 • 09.00-09.10 – Välkomnande och introduktion, Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • 09.10-09.20 – Behovet av samordning kring frågorna och samverkan i enskilda ärenden,
  Regionkoordinatorerna i Bergslagen
 • 09.20-09.40 – Kriminalitet i Dalarna, utvecklingen över tid och vad som utmärker länet, Polisen i Dalarna
 • 09.40-10.10 – Att möta en stigmatiserad målgrupp, KAST, Värmland
 • 10.10-10.30 – Bikupa och fika
 • 10.30-11.00 – Janna Davidson, polisens nationella rapportör kring människohandel
 • 11.00-11.30 – Tjejjouren Dahlia
 • 11.30-12.30 – Lunch
 • 12.30-13.15 – Att väcka åtal för människohandel som skett i kontexten våld i nära relation, Chefsåklagare Gunnar Brodin
 • 13.15-13.30 – Paus och bikupa
 • 13.30-14.15 – Människohandelsgruppen tillsammans med Våld i nära relationsgruppen, Polisen i Dalarna
 • 14.15-15.00 – Gemensam avslutande diskussion

Målgrupp och anmälan

Arbetar du inom området och vill delta på denna dag kan du e-posta till någon av oss:

soledad.alarcon.helling@lansstyrelsen.se

rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se

Fotografering på plats

Under seminarier och konferenser tar vi ibland bilder. För att vi ska kunna använda bilderna och samtidigt följa GDPR behöver vi förvarna dig som deltagare om att det kan komma att fotograferas under mötet. Det ska också finnas särskilda ytor på platsen för dig som inte vill vara med på bild.

Var:
Hotell Klockargården, Tällberg - Siljansvägen 456
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
15 sep 2023

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss