04- 07 sep 2023 klocka 18.00 - 20.00

Tematräffar kopplade till grovfoder- och halmtillgång

Årets minst sagt nyckfulla väder har bidragit till stor problematik för lantbrukare och djurägare runt om i länen gällande att få tillräckligt med bete samt att skörda och köpa grovfoder och strömedel. Länsstyrelsen Dalarna och Gävleborg bjuder in till ett antal digitala träffar för att sprida information och ge möjlighet att diskutera vad man kan tänka på inom de olika djurslagskategorierna, kring import av foder, invasiva arter och EU-stöd;

Tematräffar kopplade till grovfoder- och halmtillgång

Se respektive tematräff för detaljerat program. Träffarna kommer spelas in för att fler ska kunna ta del av dem i efterhand.

4 september - tema Import, Invasiva arter och EU-stöd

5 september - tema lammproduktion

6 september – tema häst

7 september - tema nötkreatur

Samtliga träffar sker digital klockan 18:00-20:00.

Du anmäler dig till separat till de eller den informationsträff du är intresserad av.

Arrangörer

Föreläsningarna är kostnadsfria och genomförs i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Dalarnas län och Länsstyrelsen Gävleborg.

Var:
Digitala tematräffar. Anmäl dig till respektive tematräff via länkar ovan.
Kostnad:
Kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
06 sep 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss