04 sep 2023 klocka 18.00 - 20.00

Tema import, invasiva arter och EU-stöd

Året har bjudit på minst sagt utmanande förhållanden att vara djurägare och lantbrukare. Denna inledande träff tar upp några av frågeställningarna du kan komma i kontakt med.

Import av foder

Hur ska jag tänka om jag behöver importera foder? Vad ska jag kolla upp om jag köper importerat foder av säljare? Jessica Schenck, foderhandläggare på Jordbruksverket berättar mer.

Betesförmedling

Behov av mer bete eller mark att skörda? Betesförmedling finns hos de flesta Länsstyrelser för att mer mark ska hitta mular och brukare och vice versa. Ann Eriksson, Länsstyrelsen i Dalarna län visar hur den kan användas.

Betesförmedling

Invasiva arter

Vad ska jag se upp med om jag köper in foder. Speciella arter att se upp med? Risker för den biologiska mångfalden och ekonomiska effekter i odlingarna. Tobias Ekendahl, Naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Dalarna ger oss en inblick i området.

Blå lupiner i motljus

EU-stöd

Vad händer om jag inte kan skörda mina grödor enligt min SAM-ansökan eller behöver sälja eller slakta djur i förtid? Pernilla Månsson, samordnare jordbrukarstöd Länsstyrelsen Gävleborg och Annmarie Fagerberg, handläggare av jordbrukarstöd Länsstyrelsen i Dalarna län informerar och svarar på dina frågor.

Tematräffar kopplade till grovfoder- och halmtillgång

Detta är den första träffen i serien tematräffar kopplade till grovfoder- och halmtillgång.

Tematräffar kopplade till grovfoder- och halmtillgång.

Övriga tematräffar

5 september – Tema lammproduktion

6 september – Tema häst

7 september - Tema nötkreatur

Samtliga träffar sker digital klockan 18:00-20:00.

Du anmäler dig till separat till de eller den informationsträff du är intresserad av.

Arrangörer

Föreläsningarna är kostnadsfria och genomförs i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Dalarnas län och Länsstyrelsen Gävleborg.


Var:
Digital föreläsning. Länk skickas till e-postadressen du anmäler dig med.
Kostnad:
Kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
03 sep 2023

Anmälan

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 september klockan 23.30.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss