24- 31 okt 2023 klocka 08.30 - 12.30

Digital kurs: Grundläggande livsmedelsutbildning

Nyskördade grönsaker. Foto.

Länsstyrelsen erbjuder digital utbildning i livsmedelshygien för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet inom livsmedelsförädling eller diversifiering av primärproduktion på landsbygden i Dalarna.

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien för att hantera mat på ett säkert sätt. Efter kursen ska du ha allmän kännedom om mikroorganismer, känna till hur du förebygger och undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksamheten.

Kursinnehåll

  • Vad livsmedelskvalitet innebär
  • Smittämnen och smittkällor i livsmedelshantering
  • Grundförutsättningar för livsmedelshantering
  • Kritiska steg i livsmedelshantering
  • Baskrav för egenkontroll
  • Myndigheter, lagstiftning och offentlig kontroll
  • Personlig hygien och rutiner
  • Matförgiftningar, allergener och andra hälsofaror

Livsmedelsverkets kursplan - hygienutbildning

Anticimex kursledare Sandra Wärme följer kursplanen hygienutbildning som utarbetats av Livsmedelsverket där teori, praktik, diskussioner och grupparbeten ingår. Övningar kommer att ske i grupprum i verktyget Teams. Kursen avslutas med ett kunskapstest. Efter godkänt resultat erhålles ett diplom. Utbildningen är på grundnivå, inga förkunskaper krävs.

Upplägg

Kursen är uppdelad på två halvdagar.

Del 1: Tisdag den 24 oktober, kl. 08:00–12:30.

Del 2: Tisdag den 31 oktober, klockan 08:00–12:30.

Kursen ges även digitalt utan lärare, för självstudier. Se separat anmälan nedan

Grundläggande livsmedelsutbildning via självstudier (E-learning)

Det innebär att kursen istället görs på egen hand via webben och inte är lärarledd. Du får då inloggning via Anticimex för att göra den på valfri tid fram till årsskiftet 2023/2024. Utbildningen är uppdelat i två delar och tar cirka 70-90 min per del.

Del 1: Vad livsmedelskvalitet innebär, Smittämnen och smittkällor i livsmedelshantering, Matförgiftningar, allergener och andra hälsofaror.

Del 2: Grundförutsättningar för livsmedelshantering, Kritiska steg i livsmedelshantering, Din egenkontroll, Myndigheternas roll - lagstiftning och offentlig kontroll.

Kostnaden är 440 kr exklusive moms, då ingår inloggning, support vid problem och diplom.

Anmälan till digitala självstudier sker via e-post (inte via formuläret nedan), senast den
17 december till Therese Englund.

E-post till Therese Englund

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som driver ett befintligt eller blivande företag, som förädlar livsmedel eller primärproducenter som diversifierar sin verksamhet på Dalarnas landsbygd (inte Falu och Borlänge tätort). Övriga deltagare med verksamhet på landsbygd i mån av plats.

Antal platser

Vi har totalt 20 platser. För att ge så många verksamheter möjlighet att delta, tar vi emot max tre personer från samma företag. Ytterligare deltagare kan delta i mån av plats.

Projektet Nya jobb inom livsmedelskedjan - kompetensutveckling

Kurserna ingår i och subventioneras av projektet ”Nya jobb inom livsmedelskedjan – kompetensutveckling”. Projektet samarbetar med föreningen Lokal mat i planering och genomförande av aktiviteter. Projektet är en del av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

Loggor: Lokal mat och EU.
Var:
Digitalt möte.
Kostnad:
440 kr exklusive moms. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag vilket innebär att deltagaravgift faktureras vid sen avbokning.
Sista anmälningsdag:
08 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Vi behöver redovisa vilka som deltagit i våra kurser och utbildningar till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Därför ber vi dig uppge ditt personnummer vid anmälan. Det används bara till redovisningen av projektet och raderas så fort redovisningen är genomförd.

Det finns 6 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 8 oktober klockan 23.59.Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss