06- 07 sep 2023 klocka 10.00 - 15.00

Upplev en vindpark på nära håll

Källa: Mostphotos

I arbetet med att ta fram ett regionalt planeringsunderlag för vindkraft pågår det studier om och var vindkraft passar i landskapet och hur mycket vindkraft som behövs. Som en del i arbetet med ett regionalt planeringsunderlag för vindkraft i Dalarna vill vi bjuda in dig till ett besök i Sveriges första besökspark, Vindpark Dalarna, som är belägen i Riskebo i Hedemora kommun.

Vid besöket kan du ta del av information och diskutera angelägna frågor med oss på Länsstyrelsen och några experter. Vi ser gärna att både politiker och tjänstemän deltar vid samma tillfälle. Vi erbjuder fem tillfällen under dessa två dagar och tar emot 40 deltagare per tillfälle.

Målgrupp

Aktiviteten riktar sig till dig som är politiker och tjänsteperson exempelvis planarkitekt eller samhällsplanerare i någon av Dalarnas kommuner.

Program

Dagens programpunkter och respektive talare eller organisation.

Programpunkt

Talare

Välkommen

Vindpark Dalarna och Regional analys Vindkraft
Länsstyrelsen i Dalarnas län

Elbehov och elförsörjning i Dalarnas kommuner

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling

Sandra Brenner, Svenska Kraftnät

Hur fungerar ljud från vindkraft?

Paul Appelqvist, akustiker

Tillståndsprocessen – hur går den till?

Miljöhandläggare Länsstyrelsens miljöprövning

Därför blir vindkraftverken större och effektivare

SR-Energy/Dalavind

Landskapskaraktärsanalys Dalarna – landskapets känslighet för vindkraft

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Kaffe och avslut

Länsstyrelsen i Dalarnas län


Fotografering på plats

Under seminarier och konferenser tar vi ibland bilder. För att vi ska kunna använda bilderna och samtidigt följa GDPR behöver vi förvarna dig som deltagare om att det kan komma att fotograferas under mötet. Det ska också finnas särskilda ytor på platsen för dig som inte vill vara med på bild.

Var:
Dala vindpark, Riskebo, Hedemora kommun
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
28 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Vi kan ta emot maximalt 40 deltagare per tillfälle.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 augusti klockan 23.30.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss