13 jun 2023 klocka 19.00 - 20.30

Del 1 Häst på bete – Låt hästen vara häst!

Hästar betar på en äng. Foto.

Du och hästen är en digital föreläsningsserie på tema häst. Det är många parametrar att ta med i sitt hästhållande. Vad är ett bra foder? Hur hanterar jag mina hagar? Lider du av fångest? Hur kan jag tänka så att gödseln går från att vara ett problem till att bli en resurs? Hur gör jag med avmaskning och parasitbekämpning? Vad händer om någon anmäler mig för leriga hagar och hur kan jag göra för att hålla hagarna fina även vintertid.

Välkommen till den första föreläsningen av fyra i serien ”Du och hästen”. Vi kommer under fyra digitala träffar gräva djupare i dessa olika hästrelaterade frågor.

Bakgrund och syfte

Hästbranschen är stor och utgör en enorm resurs på många olika plan i samhället. Pengamässigt omsätter hästnäringen nationellt ungefär 34 miljarder kronor per år och skapar ungefär 18 500 arbetstillfällen. Därtill skapas andra stora värden både för landsbygd, landskapsbild och kanske allra viktigast – en enorm källa till rekreation och välmående tillsammans med hästarna.

Det är inte alltid lätt att uppdatera sig om de senaste rönen och att veta var det går att hitta fakta. Syftet med den här föreläsningsserien är att sprida kunskap om olika frågeställningar inom hästbranschen.

Målgrupp

Föreläsningarna riktar sig till dig som är hästföretagare, häst-och markägare och dig som på något sätt kommer i kontakt med frågorna.

Arrangörer

Föreläsningarna är kostnadsfria och finansieras av Greppa näringen och genomförs i ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna och Länsstyrelsen Gävleborg.

Program 13 juni

Kvällens tema är Häst på bete – ”Låt hästen vara häst!”

Betesexperten Inger Pehrson från Palustre AB har mångårig erfarenhet som verksamhetsledare från rådgivning, forsknings- och försöksverksamhet. Inger är hästägare och har lång erfarenhet av hästbranschen.

Inger pratar om betets betydelse för hästens välfärd, utveckling och hållbarhet. Betesplanering, betesekologi och samspelet mellan hästar och betesväxter. Vi avslutar kvällen med en frågestund där du har möjlighet att ställa kompletterande frågor till Inger. Du får även en kort information kring Hästrådgivningen inom Greppa Näringen och de kommande träffarna i serien.

Kommande föreläsningar

Del 2 Masken och hästen - Ta ditt parasitbekämpande till nästa nivå!

Kommande digitala föreläsningar, del 3 och 4, annonseras separat här i vår kalender och kommer att genomföras under september.

Var:
Digital föreläsning. Länk skickas till e-postadressen du anmäler dig med.
Kostnad:
Kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
12 jun 2023

Anmälan

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.Deltar utifrån att jag är:
Deltar utifrån att jag är:

Logotyper: Växa, Greppa näringen och EU jordbruksfond
Logotyp greppa näringen

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss