22 sep 2023 klocka 09.00 - 14.30

Konferens: Ett Dalarna fritt från våld

Framsidan till länsstrategin "Ett Dalarna fritt från våld"

Länsstrategin "Ett Dalarna fritt från våld" presenteras under en digital länskonferens. Konferensen är starten för att påbörja utrullningen av strategin i länet. Under konferensen deltar bland annat landshövding Helena Höij, Mats Nilsson, ordförande i Dalarnas kommunförbund och Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

Om dagen

Konferensen kommer belysa samtliga målsättningar i strategin och har fokus på det våldsförebyggande arbetet. Innehållet är till exempel:

  • Nationella och lokala exempel på olika metoder och praktiska material.
  • Lyfter betydelsen av samverkan och det viktiga arbetet som görs tillsammans.
  • Flera samarbetspartners som till exempel polisen i Dalarna, Åklagarkammaren i Falun, kommuner och den civila sektorn kommer presentera sitt arbete för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Hålltider för mötets programpunkter

Tid

Programpunkt

09:00

Länsstyrelsen i Dalarnas län hälsar välkommen. Dagen inleds av Helena Höij, landshövding i Dalarnas län. Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister och Mats Nilsson, ordförande i Dalarnas kommunförbund.

10:00

Paus

10:10

”Borås stad om att arbeta med universell våldsprevention med fokus på metoder och arbetssätt” – Stina Graad, ungdomssamordnare vid öppen ungdomsverksamheten.

11:00

”Våldsförebyggande arbete i skolan - norra Dalarna” – Elisabeth Såsser, Anna Jonsson, samordnare inom våld i nära relation i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommun samt Lena Järnberg, skolkurator

11:20

Paus

11:30

”Brott i parrelation – effektiv brottsbekämpning i samverkan” – Helena Andersson, polisens gruppchef på Brott i nära relation och Kristina Modig, åklagare

12.00

Lunch

13:00

”Stödtelefonlinjen Välj att sluta och översikt om behandling av våldsutövare” – Ulf Calvert, leg. psykolog och operativt ansvarig för Välj att sluta.

13:50

Paus

14:00

”Regionkoordinatorernas arbete med prostitution och människohandel i Dalarna” – Elin Eklöf och Johanna Lidén Norrman, regionkoordinatorer i region Bergslagen

14:25

Avslutande ord av Länsstyrelsen i Dalarnas län

14:30

Slut

Paulina tittar in i kameran. Förstora bilden

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Paulina Brandberg deltar vid inledningen:

Som jämställdhetsminister arbetar jag för att allt könsrelaterat våld ska upphöra. Det är en komplex utmaning som kräver långsiktiga lösningar. Jag är övertygad om att vägen framåt är gemensam. Det handlar om att vi från regeringens sida tillsammans med kommuner, regioner, myndigheter, civilrättsorganisationer och andra aktörer uthålligt arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

 

Målgrupp

Konferensen riktar sig till politiker, chefer och yrkesverksamma inom området mäns våld mot kvinnor: våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Länk till den digitala konferensen skickas ut innan konferensen.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 september klockan 23.59.
Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
20 sep 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss