Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 maj 2023 klocka 13.00 - 16.00

Att vara ung och tillhöra en nationell minoritet idag – hur är det?

Flaggor för nationella minoriteter i Sverige. Kollage.

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna bjuder in till en gemensam digital konferens med Sveriges nationella minoriteter i fokus. Konferensen erbjuder dig som deltar en introduktion till minoritetslagen samt ett panelsamtal med unga representanter från de nationella minoriteterna. Även Smedjebackens kommun deltar och berättar om sin satsning kring inflytande för ungdomar – ett inflytandecafé – där även frågor som berör de nationella minoriteterna kommer att tas upp.

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib (samtliga varieteter) och samiska (samtliga varieteter). Samerna är även ett urfolk.

Lagen om nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter avser att skydda och främja de nationella minoriteternas rättigheter i Sverige och utgör en viktig del i arbetet för att uppnå hållbar utveckling i linje med Agenda 2030 och de mänskliga rättigheterna. Genom att skydda minoriteternas rättigheter bidrar vi till att uppnå flera av de globala målen i Agenda 2030, såsom att minska ojämlikheter, att främja god hälsa och inkluderande samhällen. En respektfull behandling av minoriteter skapar en mer rättvis och jämlik utveckling för alla människor samt ett mer hållbart samhälle.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är tjänsteperson eller politiker inom kommun, region och myndigheter, civilsamhällesorganisationer och andra intresserade.

Arrangörer

Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna.

Var:
Digital konferens, länk skickas ut efter anmälan.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
22 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 maj klockan 23.59.

Kontakt

Ulrika Ankarberg

Strateg inom integration och nationella minoriteter