27- 28 sep 2023 klocka 09.30 - 15.00

Miljömålsdagarna 2023

Vy över landskap med skogar och böljande berg. En by syns i fjärran, intill dalälven.

Foto: Anna Holm, Visit Dalarna

Välkommen till Dalarna och Borlänge den 27–28 september 2023 för årets Miljömålsdagar! Miljömålsdagarna är en årlig konferens för alla som arbetar för ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete.

Årets tema - landskap rustade för framtiden

Miljöarbetet är viktigare än någonsin. Sårbarheten ökar och med framtida osäkerhet behöver vi landskap med robusta ekosystem och en rik biologisk mångfald, som kan fortsätta bidra till mat- och vattenförsörjning, hjälper till att hantera torka och skyfall och som fortsätter lagra in kol.

Samtidigt ska allt fler intressen samsas i landskapen. Takten i energiomställningen ökar och när vi ersätter fossila bränslen med sol- och vindkraft behövs markytor.
Digitaliseringen behöver metaller som innebär ingrepp i landskapen.

Sammantaget innebär detta stora utmaningar för miljöarbetet. Men det är också i arbetet med dessa utmaningar som synergieffekterna och de eleganta hållbara lösningarna går att finna.
Årets tema är valt för att rusta oss för framtiden och för att bidra till att säkra tillgång till hälsosamma livsmiljöer.

Arrangörer

Länsstyrelsen i Dalarnas län är värd för årets Miljömålsdagar, som anordnas tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet). Konferensen anordnas i samarbete med Svenskt näringsliv, Region Dalarna, Borlänge kommun och Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling

Var:
Borlänge
Kostnad:
Information om priser finns via anmälningslänken.
Sista anmälningsdag:
23 jun 2023

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss