Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 sep 2023 klocka 08.00 - 16.00

Dricksvattenförsörjning under höjd beredskap för Älvdalen, Mora, Orsa och Malung-Sälen

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen erbjuder vid detta tillfälle yrkesverksamma i kommunerna Älvdalen, Mora, Orsa och Malung-Sälen utbildning i kontinuitetsplanering för dricksvattenförsörjningen i syfte att stärka genomförandet av den planering som krävs av kommunerna för att säkerställa dricksvattenförsörjningen vid kris och i värsta fall krig.

Hur skulle din kommun klara sig utan ordinarie dricksvattenförsörjning?

Tillgången till dricksvatten är en förutsättning för att samhället ska fungera.

Befolkningen i Dalarnas län ska ha tillgång till ett säkert dricksvatten vid kris och i värsta fall krig. För att detta ska fungera måste alla berörda aktörer göra vad de kan för att verksamheten ska fungera.

Det säkerhetspolitiska läget i Sverige har allvarligt försämrats sedan Rysslands invasion av Ukraina. Dricksvattenförsörjningen är militära mål i kriget. I nuläget är cirka 16 miljoner människor i Ukraina i behov av nödvatten.

Länsstyrelsen erbjuder samtliga kommuner i länet en utbildning i kontinuitetsplanering för dricksvattenförsörjningen i syfte att stärka genomförandet av den planering som krävs av kommunerna för att säkerställa dricksvattenförsörjningen vid kris och i värsta fall krig.

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå oavsett vilken störning den utsätts för. Efter genomförd utbildning ska respektive kommun kunna genomföra kontinuitetsplanering för dricksvattenförsörjningen.

Utbildningen kommer genomföras 26–28 september 2023 på Klockargården i Tällberg. Länets kommuner indelas i tre grupper där respektive kommun deltar under en dag.

Olika tillfällen för länets kommuner

Länsstyrelsen erbjuder samtliga kommuner i länet en utbildning i kontinuitetsplanering för dricksvattenförsörjning under höjd beredskap. Detta tillfälle den 26 september bjuder vi in följande kommuner:

  • Älvdalen
  • Mora
  • Orsa
  • Malung-Sälen

Utbildningen den 27 september: Gagnef, Rättvik, Leksand, Vansbro, Falun och Borlänge.

Utbildning den 28 september: Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är förvaltningschef, VA-huvudman, livsmedelsinspektör,
miljö- och hälsoskyddsinspektör, beredskaps- och säkerhetssamordnare.

Det är varje kommuns ansvar att välja ut de representanter från respektive kommun som ska delta i utbildningen. Maxantalet från respektive kommun är 12 deltagare. För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är länsstyrelsens rekommendation att varje kommun har representanter från följande roller/områden;

  • Förvaltningschef - för att ge en bred representation av kommunens samhällsviktiga verksamheter* som är beroende av dricksvatten såsom exempelvis vård och omsorg, skola.
  • VA-huvudman - kommuner med gemensam VA-huvudman samordnar så att det finns minst en representant per kommun.
  • Livsmedelsinspektör/miljö- och hälsoskyddsinspektör
  • Beredskaps/säkerhetssamordnare

* Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.
Myndighetens för samhällsskydd och beredskap, MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förberedelser och förkunskap

Inläsningspaketet är uppdelat i två delar.

  1. Material som behöver gås igenom för att deltagaren ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt.
  2. Material som kan ses över i mån av tid och intresse.

Material som behöver gås igenom inför utbildningen:

Guide för nödvattenplanering på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film om krisberedskap och civilt försvar – livsmedelsförsörjning på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hotbilden mot dricksvatten och livsmedelsområdet 2022 på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbkurs kontinutitetshantering på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samt en pdf om höjd beredskap, som skickas ut via e-post till anmälda.

Material som kan ses över i mån av tid:

Rapport om typfall 5: utdragen och eskalerande gråzonsproblematik på Totalförsvarets forskningsinstituts webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontinuitetsplanering på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Identifiera samhällsviktig verksamhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsförsörjning, Krisberedskap och civilförsvar på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Handbok för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Program

Program för dagen kommer att uppdateras.

Var:
Klockargården, Siljansvägen 456, Tällberg.
Kostnad:
Kostnadsfritt. Maximalt 12 deltagare från varje kommun.
Sista anmälningsdag:
31 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Vi kan ta emot maximalt 12 personer från varje kommun. Var uppmärksam och anmäl dig till rätt tillfälle enligt uppdelningen av kommuner.

Det finns 35 lediga platser kvar.

Kontakt