Risk för gräsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

28- 11 aug mar klocka 00.00 - 00.00

Utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter

Ett barn med en nallebjörn

Länsstyrelsen i Dalarnas län erbjuder en utbildning där du som deltagare får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i och det finns mycket kunskap bland landets aktörer i arbetet för barns bästa. År 2020 blev barnkonventionen svensk lag vilket synliggör vikten av att fortsätta stärka detta arbete.

FN:s barnrättskommitté granskar

FN:s barnrättskommitté har i uppgift att granska Sveriges arbete vilket de nyligen gjort. Den senaste granskningen visar bland annat på flera systematiska brister gällande integrering av ett barnrättsperspektiv, barns delaktighet, växande ojämlikhet och avsaknad av barnkonsekvensanalyser.

Utbildningsstöd till länets aktörer

Länsstyrelsen i Dalarna län erbjuder länets aktörer möjligheten att kostnadsfritt ta del av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) barnrättsstrategutbildning. Utbildningen syfte är att stötta länets aktörer i sitt arbete att motverka de brister FN:s barnrättskommitté funnit vid sin granskning,

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är yrkesverksam i en strategisk roll eller representant för region, kommun eller civilsamhällesaktör.

Antalet platser fördelas jämnt över lämnet

Vi kan erbjuda 50 platser, men vi uppmanar alla som har ett intresse att anmäla sig för att synliggöra intresse/behov inför framtiden insatser.

Vi förbehåller oss dock rätten att fördela platserna utifrån anmälningsläge i syfte att åstadkomma en jämn fördelning över länet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är fyra heldagar inklusive hemuppgifter. Hemuppgifterna är kopplade till den egna verksamheten.

Program

Program för de fyra dagarna.

Datum

Målsättning med utbildningsdagen

28 augusti 2023

Målet med dagen är att ge deltagarna kunskap om barnkonventionens innehåll och barnsyn och hur barnkonventionen kan användas som ett pedagogiskt verktyg och metod för att stärka barnets rättigheter i den egna verksamheten.

26 oktober 2023

Målet med dag 2 är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om vad det innebär att arbeta med ett barnrättsperspektiv i den egna

verksamheten och att få grundläggande kunskap om hur en

handlingsplan kan upprättas. Vidare är målet att deltagarna får kunskap

om vad det innebär att ge barn delaktighet och inflytande

25 januari 2024

Målet med dag 3 är att ge deltagarna kunskap om innebörden av artikel 3 och hur prövningar av barnets bästa, barnkonsekvensanalyser, kan planeras och genomföras.

11 mars 2024

Målet med dag 4 är att ge deltagarna motivation och kunskap att genomföra ett barnrättsarbete i den egna verksamhet.


Var:
Fysiskt.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
06 jun 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns totalt 50 platser, men vi uppmanar att alla som har ett intresse anmäler sig för att synliggöra intresse/behov inför framtidens insatser. Vi förbehåller oss dock rätten att fördela platserna utifrån anmälningsläge i syfte att åstadkomma en jämn fördelning över länet.









Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt