Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 mar 2023 klocka 09.30 - 15.30

Kulturmiljöforum Dalarna 2023

En väg som slingrar sig fram genom ett landskap, på sidan av vägen står dalaröda hus

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Dalarnas museum och Region Dalarna bjuder in till ett regionalt kulturmiljöforum med syfte att skapa ett nätverk och en mötesplats kring kulturmiljöfrågor i Dalarna. Forumet riktar sig till dig som på olika sätt arbetar eller kommer i närmare beröring med kulturmiljöfrågor.

Dagen kommer att ägnas åt två teman: kulturmiljönätverket och kulturmiljövärden.

Vad kan ett kulturmiljönätverk med ett återkommande forum betyda?

Här har du som deltagare möjlighet att bidra till hur ett framtida kollegialt nätverk för informationsutbyte kring kulturmiljöarbetet skulle kunna se ut och fungera. Vi kommer gemensamt att diskutera formen, ambitionsnivån och målgruppen för nätverket. Dessutom kommer vi att spåna om intressanta och relevanta teman som framtida mötesforum skulle kunna belysa.

Hur bidrar kulturmiljövärden till livsmiljön omkring oss?

Vi behöver kunskap, strategier och program för att kunna värdera, sortera, och hantera våra kulturmiljövärden i planering och byggande. Under dagen kommer därför kulturmiljöpolitiken, lagar och andra styrmedel presenteras. Vad är det för kunskapsunderlag vi behöver? Vad innebär kulturhistorisk värdering? Både nationella som regionala perspektiv kommer att ges.

Målgrupp

Kulturmiljöforum är öppen för alla intresserade, men riktar sig främst till tjänstepersoner på kommuner och myndigheter som arbetar med eller kommer i kontakt med kulturmiljöfrågor.

09.30

Incheckning med kaffe

10.00

Dalarnas själ Hans Johansson, ordförande i Kultur och bildningsnämnden på Region Dalarna

10.10

Presentation av dagen och deltagarna Fredrik Sandberg, Länsantikvarie på Länsstyrelsen, Lars Jönses chef på avdelningen Kulturlandskap på Dalarnas museum, Erik Arrhén, samverkansstrateg på Kultur-och bildningsförvaltningen på Region Dalarna

10.20

Nätverket, hur kan det fungera? Fredrik, Lars, Erik och deltagarna

11.00

Att bekräfta ett arv, kulturmiljöns betydelse i samhället Johanna Ulfsdotter, antikvarie på Västernorrlands museum

12.00

Lunch

13.00

Kulturhistorisk värdering, vad är det? Kristoffer Ärnbäck, byggnadsantikvarie på Dalarnas museum

13.35

Riksintresse för kulturmiljövård. Hur ska värdet förstås och hanteras? Fredrik Sandberg

13.55

Det kommunala perspektivet i kulturmiljöprogramarbetet Elsa Röing, kommunantikvarie i Falu kommun

14.30

Samhällsplanerarperspektivet. Kulturmiljöprogrammets betydelse och roll i planering och byggande Frida Ryhag, Länsarkitekt på Länsstyrelsen

14.45

Avslutning. Hur går vi vidare? Fredrik, Lars, Erik

Var:
Fornby folkhögskola, Stora salen. Fornbyvägen 9 i Borlänge
Kostnad:
Dagen är kostnadsfri och inkluderar lunch och fika. Resor bekostas av din verksamhet.
Sista anmälningsdag:
17 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Specialkost eller andra behov

Specialkost eller andra behov för att kunna delta mailas till fredrik.sandberg@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 mars klockan 23.30.

Kontakt