18 apr 2023 klocka 08.00 - 17.00

Ny erfarenhetsgrupp om Regenerativ nötboskapshållning

Långhåriga kor betar på en äng. Foto.

Betande kor av rasen Highland cattle. Foto: Kristina Hansson

Vill du vara med i en erfarenhetsgrupp för att utveckla din verksamhet kring de principer och praktiker som finns inom regenerativ nötboskapshållning?

Det regenerativa lantbrukets utgångspunkter är att vitalisera ekosystemen samtidigt som mänskliga behov tillgodoses. Det innebär att den här erfarenhetsgruppen utgår från frågor som betesplanering på både åker-, skogs- och naturbetesmark, utevistelse året runt, köttkvalitet, foder och vatten och djurhälsa.

En mentor, Kristina Forsberg, finns kopplad till gruppen. Länsstyrelsen deltar i gruppen och planerar, samordnar och kontaktar föredragshållare vid behov.

Om Kristina Forsberg på Slaktarn's gårds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp

Erfarenhetsgruppen vänder sig till dig som är jordbrukare och har nötboskap för köttproduktion.

Gruppen ska bestå av 4-10 lantbrukare som har nötboskap.

Program

Vi planerar för fyra träffar under 2023 med start 18 april.

Du som deltagare i gruppen kommer tillsammans med de övriga deltagarna att bestämma vilka teman ni ska ta upp vid träffarna.

Välkomna!

Logotyper: Växa, Greppa näringen och EU jordbruksfond
Logotyp Greppa näringen
Var:
Första träffen,18 april kl 15-18, är hos Kristina Forsberg på Slaktarns gård. De tre senare träffarna bestäms senare.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
20 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 mars klockan 23.30.

Kontakt