22 mar 2023 klocka 09.00 - 16.00

Seminarium om projekt Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt

Naturvårdsbränning, skog som brinner kraftigt

År 2018 startades projektet ’Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt’. Ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Dalarna, Sveaskog, Stora Enso och SLU. Projektet syftar till att hitta nya vägar för att samverka kring naturvårdsfrågor med utgångspunkt från den gröna infrastrukturen i Gåsbergets värdetrakt, vilken ligger i den nordligaste delen av Rättviks kommun. Nu har projektet avslutats och under seminariet redovisas vad det ledde fram till.

Målgrupp

Naturvårdsmyndigheter, skogsbruksföreträdare, ideell naturvård, forskare.

Delta på plats eller via Skype

Välj om du vill delta på plats (First hotel grand, Falun) eller via Skype. Välj vid anmälan hur du deltar.

 • Anmälan för deltagare på plats är öppen fram till och med 10 mars.
 • Anmälan för att delta digitalt är öppen fram till och med 21 mars kl. 12.00.

Länk till Skype-mötet skickas ut dagen innan mötet.

70 deltagare kan delta på plats. Om fler anmält sig till att delta i seminariet på plats än det finns platser när sista anmälningsdatum gått ut så kommer de som är övertaliga bli tvungna att delta via webben. Det kan också hända att Länsstyrelsen kontaktar organisationer som anmält fler än en deltagare och be någon/några av dessa dela via webben för att ge möjlighet för andra organsiationer att delta på plats.

Under dagen bjuds de som deltar på plats på fika. Lunch ordnas på egen hand.

09:00 - 09:15

Introduktion till dagen

09:15 - 10:05

Projektet i sammandrag

 • Bakgrund
 • Hur det genomförts
 • Slutsatser i sammandrag

10.05 - 10:25

Beskrivning av värdetrakten

10:25 - 10:35

Paus med fika

10:35 - 12:00

Analys av grön infrastruktur

 • Inventering av död ved och naturvärdesträd
 • Habitatmodeller
 • Konnektivitetsanalys
 • Artanalys utförd av Greensway

12:00 - 13:00

Lunchpaus (lunch ordnas på egen hand)

13:00 - 13:30

Analyser för ställningstagande om skydd och hänsyn

 • Habitatarealkrav för olika organismgrupper
 • Behov av skydd och åtgärder för prioriterade arter

13:30 - 14:20

Skogsbruksanalyser

 • Åtgärder för hänsyn till eller gynnande av naturvärden
 • Analys av skogsbruksåtgärdernas påverkan på arter
 • Simulering av olika skogsbruksinriktningar

14:20 - 14:50

Samverkan mellan myndigheter och bolag

 • Praktisk samverkan i naturvårdsåtgärder
 • Samverkan om val av skydd eller hänsynsfullt brukande

14:50 - 15:00

Paus med fika

15:00 - 16:00

Avslutning

 • Sammanfattning av projektets slutsatser
 • Vad blir de konkreta effekterna av projektets resultat?
 • Frågestund och diskussion

Tiderna är preliminära och kan ändras.

Rapport

Projektets slutrapport är tyvärr inte till fullo tillgänglighetsanpassad, men publiceras tillfälligt här för att erbjuda möjlighet att ta del av rapporten före seminariet.

Projekt Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt, rapport 2023:05 Pdf, 14.2 MB.

Du som behöver en tillgänglighetsanpassad rapport, var vänlig hör av dig till kontaktperson nedan.

En tillgänglighetsanpassad rapport kommer att publiceras på vår webbplats vid senare tillfälle.

Anmäl dig här

Specialkost eller andra behov

Vid behov av specialkost (vi bjuder på fika) eller andra behov för att kunna delta meddelas till Jonas Bergstedt via e-post: jonas.bergstedt@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 mars klockan 12.00.
Var:
First hotel grand, Trotzgatan 9-11, Falun
Kostnad:
Kostnadsfritt. Deltagare på plats bjuds på fika. Lunch ingår ej.
Sista anmälningsdag:
21 mar 2023

Kontakt