24 feb 2023 klocka 09.00 - 10.30

Information om utlysning av statsmedel inom integration och social hållbarhet

Ett snöigt landskap där en grupp människor promenerar.

Informationstillfälle om 2023 års utlysning av statsmedel för insatser riktade till asylsökande, nyanlända, ensamkommande barn och skyddsbehövande som berörs av massflyktsdirektivet , TIA, §37 och §37a.

Vill du veta mer om årets prioriteringar, hur du ansöker och vilka kriterier som behövs uppfyllas för att få din ansökan beviljad? Länsstyrelsen Dalarna erbjuder ett informations- och dialogtillfälle för att informera om årets utlysning. Utlysningen för samtliga medel är öppen från den 15 februari till den 24 mars 2023.

Målgrupp

Informations- och dilalogtillfället vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun och ideell sektor.

Program

Statsbidrag inom integration är en viktig del i mottagandet av nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn. Bidragen bidrar till att nya metoder kan prövas, att samverkan stärks såväl inom kommuner som mellan kommuner och i relation till aktörer inom det civila samhället. Med hjälp av statsbidragen kan vi säkerställa att flera mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till god hälsa, delaktighet och inflytande, utbildning och bostad tillgodoses. Dalarna har totalt fått 4 559 516 kronor att fördela i 2023 års utlysning av TIA, §37 och §37a.

Tidigare insatser för asylsökande,TIA

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande
Medel: 1 477 516 kronor till utlysning i Dalarna.

§37: Insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Medel: 1 751 000 kronor i Dalarna

§37a: Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Medel: 1 331 000 kronor i Dalarna.

Var:
Via skype. Länken skickas ut efter anmälan.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
22 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 februari klockan 23.59.

Kontakt

Gruppbrevlåda Integration Dalarna

Telefon 010-2250000