Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

15 feb 2023 klocka 09.30 - 15.00

Temadag om integration och kompetensförsörjning

En sko, en dalahäst och en väska med mobiltelefon.

Region Dalarna, Högskolan Dalarna och Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium där ni får ta del av de senaste analyserna och forskningen inom området landsbygdsutveckling, kompetensförsörjning och integration.

Norra Mellansverige har en av landets lägsta utvecklingskraft. Dalarnas befolkning är dessutom bland landets äldsta samtidigt som Dalarna är en av de regionerna med lägst arbetslöshet. Att vara den region som först möter denna demografiska utmaning kräver utvecklingsvilja men även strukturella förutsättningar att ta vara på denna vilja. Dalarna möter redan konsekvenserna av den demografiska utvecklingen som ställer krav på nya sätt att tänka och arbeta. Därför bjuder Region Dalarna, Högskolan Dalarna och Länsstyrelsen in till ett seminarium där ni får ta del av de senaste
analyserna och forskningen inom området landsbygdsutveckling, kompetensförsörjning och integration.

Delar av dagen spelas in

Programpunkterna under förmiddagen kommer att spelas in, anmälda till temadagen kommer få ta del av dokumentationen i efterhand.

Önskar du inte delta fysiskt, men vill ta del av inspelningen,kontakta Patric Samuelsson. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

9:30- 10:00 Drop-in-fika


10:00-10:25 Demografisk nuläge i Dalarna, Peter Möller, analytiker Region Dalarna


10:40-11:10 MATILDE, EU-projektet har pågått under 2020-2022 och presenterar ny kunskap kring migranters påverkan på landsbygden. Tio länder deltagit och i Sverige har fokus varit på Dalarnas län.


11:20-11:40 Med migranternas röst, resultat från World Value Surveys kartläggning av migranters attityder och värderingar i Dalarna


11:40-12:00 Lyftkraft, ett projekt för att stötta verksamheter och möta den demografiska utmaningen genom att främja inkludering.


12:00-13:30 Lunch


13:30- 14:20 Workshops:
Områdena hälsa, bostad, arbete, utbildning och delaktighet har lyfts som viktiga förutsättningar för det regionala integrationsarbetet. Med denna konferens som utgångspunkt skulle vi vilja samla in underlag från er verksamma inom respektive yrkesområde. Vi kommer att diskutera utifrån goda exempel och utmaningar i integrationsarbetet. Resultatet från varje workshop kommer sammanställas och spridas till deltagarna efterhand.
  • Språk och utbildning
  • Bostad
  • Arbete
  • Social sammanhållning och delaktighet
  • God och jämlik hälsa
  • Integrationshanläggning


14:20-14.30 Uppsamling, avrundning


14:30-15:00 Tack-och-Hej-Fika

Var:
Vasateatern, Kyrkogatan 19, Hedemora
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
08 feb 2023

Kontakt