12- 13 okt 2022 klocka 00.00 - 00.00

Barn- och funktionsrätt 2022

Hur arbetar vi för alla barns bästa?

Flicka i väst blåser såpbubblor.

Var femte barn har någon form av funktionsnedsättning vilket ställer krav på att barn- och funktionsrättsarbetet möts. Det är också det offentliga Sveriges ansvar utifrån FN:s Konvention om barnets rättigheter och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Därför bjuder Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland in till en konferens med syfte att ge kunskap och exempel på hur ett sådant arbete kan bedrivas i kommun och region. Under konferensen får du ta del av goda exempel på hur teori kan omsättas till praktik. Du får också höra ledande experter berätta om nuläget och hur rättighetsfrågorna hänger ihop. Dessutom kommer du som deltagare tillsammans med experter i en caseövning få svara på den eviga frågan: hur gör vi då?

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som i kommun eller region arbetar gentemot barn och unga, exempelvis i skola, kultur och fritid, sjukvård med mera. Du som arbetar med barnrätt, funktionshindersfrågor, social hållbarhet, mänskliga rättigheter och/eller folkhälsa i rollen som politiker, strateg, utvecklare eller chef är också varmt välkommen.

Tid

Onsdag 12 oktober 13.00-16.00
Torsdag 13 oktober 09.00-12.00

13.00 Välkommen!
13.15 Vad innebär barn- och funktionsrätt?
Barnrätt och funktionsrätt hänger ihop men vad innebär det egentligen? Charlotte Palmstierna, utredare från Institutet för mänskliga rättigheter invigningstalar och sätter ljuset på två perspektiv som för sällan förs samman.

13.45 – 13.55 Paus

13.55 Levnadsvillkor hos barn och unga med funktionsnedsättning
Barn och unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än andra barn och unga. Skillnaderna finns inom flera områden och får stor påverkan på möjligheterna att utvecklas. Under detta pass får vi ta del av hur kunskap och nya arbetssätt kan bidra till att stärka alla barn och ungas rättigheter.
Maria Melin, utredare, Myndigheten för delaktighet

14.10 Aktiv involvering i barn- och funktionsrättsarbete
Länsstyrelserna ger en introduktion kring vad aktiv involvering innebär som rättighet och som metod för att genomföra barn- och funktionsrättsarbete.

14.20 Exempel på barn- och funktionsrätt hos kommuner
Eslövs kommun har, med stöd av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne, utvecklat sin kapacitet att jobba med delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning inom sitt arbete för en aktiv fritid och kultur i skolan för alla barn. Kommunen har jobbat i olika kompletterande spår på både en strategisk och övergripande nivå, samt på en praktisk nivå, för att inkludera barn och unga med funktionsnedsättning i verksamheter för alla barn.
Helena Schönström, verksamhetschef, kultur- och fritidskontoret Susanne Persson, verksamhetschef, ungdomsverksamheten Tine Billing, barnkultursekreterare

14.35 Lund – inflytandecafé
Lunds kommun arbetar sedan många år med ungdomsinflytande för att skapa större möjlighet för att unga att påverka i kommunen. Inflytandecafeerna är en plattform där även unga med erfarenhet av särskola kan påverka och göra sin röst hörd. Här får vi höra om hur Inflytandecaféet en gång startade, vad som pågår där och vilka tankar kommunen har inför framtiden

14.55 – 15.10 Paus

15.10 MFD om trygg i skolan och metoden trygghetsvandringar
I projektet ”Skapa en trygg skola” genomförde Myndigheten för delaktighet trygghetsvandringar i tre högstadieskolor tillsammans med elever med funktionsnedsättning. Under detta pass får vi ta del av arbetet och metoden ”Trygghetsvandring” med fokus på hur en trygg skola kan öka förutsättningarna för elevernas studiemotivation och studiero.
Myndigheten för delaktighet

15.30 Unga experter hos Region Uppsala
I Region Uppsala finns sedan 2015 ”Unga experter” på Akademiska barnsjukhuset. I rådet deltar barn och unga som experter utifrån sin kunskap och erfarenhet om sin sjukdom och vården på sjukhuset. Syftet är att genom involvering och dialog med unga förbättra barnsjukhusets verksamhet. Här får vi höra om hur rådet byggts upp, vilka vinster det medför verksamheten och hur de unga experterna upplever rådet.
Martin Price, barnrättslig rådgivare, Barnombudet i Uppsala län Ella Furenborn, ung samordnare för rådet

16.00 Avslut dag 1

09.00 Inledning av dag 2

09.15 See, listen and include – Participation for children and young people with disabilities in the Nordic countries
Hur kan vi garantera rätten för alla barn och unga att vara delaktiga, att uttrycka sina åsikter och att bli hörda i alla frågor som rör dem? I detta pass lyfter vi särskilt delaktighet för barn och unga med funktionsned-sättning och får inspiration av goda exempel från andra nordiska länder.
Merethe Løberg, projektledare barn och unga, Nordiskt välfärdscenter Maria Montefusco, utredare, Myndigheten för delaktighet

09.55 – 10.10 Paus

10.10 Men hur gör vi egentligen? Experter reder ut hur vi går från teori till praktik.
Att genomföra barn- och funktionsrättsarbete är en stor utmaning som många av oss delar. Därför har vi satt samman en expertpanel från både myndigheter, kommun och civilsamhälle som tillsammans under programpunkten ska gå från teori till praktik. Tillsammans ska panelen lösa ett fiktivt case där också ni som deltagare har möjlighet att bidra. Deltagare i panelen är:

  • Ida Texell, kommundirektör, Upplands-bro kommun
  • Maria Melin, utredare, Myndigheten för delaktighet
  • Sophie Gestranius, nationell samordnare i barnrätt, Länsstyrelsen i Dalarnas län
  • Agneta Söder, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige

10.50 – 11.00 Paus

11.00 Kulturgaranti i Mölndals Stad. Hur ger vi alla barn tillgång till kultur och fritid? Mölndals Stad har svaret och har till och med tagit fram en kulturgaranti för alla barn i kommunen.
Sara Sivre, kultursamordnare barn och unga och Johanna Nygren, Folkhälsosamordnare

11.20 Den barnkonventionella lekplatsen
Konstfrämjandet i Bergslagen berättar om ett pågående arvsfondsprojekt som syftar till att undersöka hur barn kan vara medskapare av lekmiljöer i det offentliga rummet. I projektet arbetar man med alla barn, inklusive barn med intellektuell funktionsnedsättning. Metoden är att arbeta utforskande genom konst och estetiska lärprocesser.
Jelena Rundqvist, konstnär och projektledare, Konstfrämjandet i Bergslagen

11.35 En brottarmatta utan gränser
Satsningen syftar till att utveckla möjligheten att erbjuda brottning för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller synnedsättning. Ledare som vill erbjuda brottning till målgruppen erbjuds utbildning, nätverk och finansiellt stöd för att få förutsättningar att lyckas. När stödet från Allmänna arvsfonden är slut ska Svenska Brottningsförbundet, RBU, FUB samt Svenska Parasportförbundet fortsätta driva satsningen tills Parabrottning är en idrottsgren i Special olympics.
Cem Celepli Atci, projektledare, Svenska brottningsförbundet

11.50 – 12.00 Summering och avslut dag 2

Var:
Konferensen genomförs digitalt. Länk och praktisk information skickas ut i god tid innan till de som anmält sig.
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
30 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 september klockan 23.59.

Kontakt