29 sep 2022 klocka 09.00 - 15.30

Använd din växtnäring på bästa sätt !

Potatisodling, åker med långa rader av potatisblast.

Hur utnyttjar du din växtnäring bäst ? Kom och lär dig mer om hur växtnäringen i de gödselmedel du använder kommer dina grödor bäst till del.

Du får bland annat lära dig mer om hur fastgödsel, flytgödel , hästgödsel och handelsgödsel utnyttjas bäst. Biogödsel och slam diskuteras också. Medverkar gör Erik Sindhöj, RISE, specialiserad på hållbar stallgödselhantering, Hugo Hjelm, YARA, växtnäringsrådgivare samt representant från Dataväxt. Kursen genomförs både på sal och ute i fält.

Kursinnehåll

  • Hur används olika typer av stallgödsel bäst ?
  • Kan hästgödsel användas mer ? Jämförelse mellan använding av nöt- respektive hästgödsel
  • Vad ska man tänka på om rötrester från biogasanläggningar används?
  • Olika spridningstidpunkter, tekniker och reglering av gödselgivor
  • Hur fungerar N- sensor i vall och spannmål?
  • Skördeprognos i vall med scanning
  • Hur fungerar autostyrning och cropsatt?
  • Demonstration ute i fält av Samson tvåstegsspridare och Startunna med släpslang.

Vi startar inomhus med kaffe kl 9.00-9.20. Lunch kl 12.30-13.30.

Kaffe och smörgås samt strutsburgare med dryck, eftermiddagskaffe med fikabröd kostar 295 kr/person och betalas på plats. Vid behov, meddela specialkost/allergier till kristina.homman@lansstyrelsen.se senast 22 september !

Aktiviteten görs i samverkan mellan Länsstyrelsen Dalarna och LRF .

Blå flagga med gula stjärnor
Logotyp Greppa näringen
VAR:
Sahlins struts, Sveden 1, Borlänge
KOSTNAD:
Aktiviteten kostnadsfri och finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 september klockan 23.59.

Kontakt