Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

21 aug 2022 klocka 09.00 - 12.00

Fältvandring med fokus på fäbodträd - Skallskogs fäbod

Ett sälgträd på en äng i Skallskogs fäbod

Sälgen på bilden mäter hela 296 cm i diameter.

Vid tre tillfällen i höst kommer det ske föreläsning/fältvandring vid tre fäbodar med fokus på fäbodträd. Tomas Ljung kommer att hålla i vandringarna som håller på i ungefär 3 timmar. Den första går till Skallskogs fäbod i Leksands kommun.

Vi har över 1700 fäbodar i länet varav cirka 80 stycken är i drift idag och 60 stycken besöktes under inventeringen som pågick 2011-2017. Löv från träden spelade en väsentlig roll för att få foder till djuren under vintern förr i tiden. Tack vare detta finns det många värden knutna till träden, inte bara kulturella utan även många insekter, lavar, med mera är beroende av gamla träd.

Detta kommer det informeras om på några besök på fäbodar där Tomas Ljung kommer berätta om inventeringen och vi går även runt på fäboden och tittar på träden. Träd som inventerats står både inne på fäbodarna, inägor, men även ute i skogen, utägor där djuren betat i många år. Nästan 1500 träd inventerades i länet.

Skallskogs fäbod en levande fäbod

I Skallskogs fäbodar upplevs än idag röklukten från pannmurar och messmörskok samt ljudet från koskällor och diskslammer, vilket är unikt. Det är nämligen den enda fäboden i Leksands kommun där det fortfarande sker.

Vid fäboden går fjällkor från ”Landgårdens Fjällkor” och betar. Vid inventeringen registrerade Tomas Ljung 53 träd på Skallskog och Brändskogs fäbodar varav hälften har hamlade. Fäboden ligger längs vägen mot Dala-Järna - 16 km från gamla Leksandsbron om man kommer från Leksand.

I början av sommaren flyttar Land Alice tillsammans med sin familj till Skallskog. Med sig har de korna som betar i skogen och hagen under hela sommaren. Vid ett besök finns det därför en stor chans att korna påträffas, vilka tillsammans med övriga miljön bidrar till att det skapas en unik atmosfär.

VAR:
Skallskogs fäbod, Leksands kommun
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.
Kontakt