01 okt 2022 klocka 09.00 - 12.00

Fältvandring med fokus på fäbodträd - Kläbergets fäbod

Ett träd på en äng vid Kläbergets fäbod

Vid tre tillfällen i höst kommer det ske föreläsning/fältvandring vid tre fäbodar med fokus på fäbodträd. Tomas Ljung kommer att hålla i vandringarna som håller på i ungefär 3 timmar. Den tredje går till Kläberget fäbod i Gagnefs kommun.

Vi har över 1700 fäbodar i länet varav cirka 80 stycken är i drift idag och 60 stycken besöktes under inventeringen som pågick 2011-2017. Löv från träden spelade en väsentlig roll för att få foder till djuren under vintern förr i tiden. Tack vare detta finns det många värden knutna till träden, inte bara kulturella utan även många insekter, lavar, med mera är beroende av gamla träd.

Detta kommer det informeras om på några besök på fäbodar där Tomas Ljung kommer berätta om inventeringen och vi går även runt på fäboden och tittar på träden. Träd som inventerats står både inne på fäbodarna, inägor, men även ute i skogen, utägor där djuren betat i många år. Nästan 1500 träd inventerades i länet.

Kläberget – en högt belägen fäbod

84 träd registrerades vid Tomas inventering, blanda annat den magnifika sälgen som mäter 350 cm i omkrets!

Denna fäbod ligger högt med sina nästan 400 meter över havet och ligger knappt 4 mil väster om Djurås. På fäboden går idag djur och betar.

På en av tomterna, där det finns fina ängssvampsvärden, sker årlig slåtter genom länsstyrelsens försorg.

VAR:
Kläbergets fäbod
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt