Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 aug 2022 klocka 08.30 - 15.00

Kretslopp och resurshushållning – startwebbinarium

Illustration på en stad med olika symboler för hållbarhet. 

Den 25 augusti 2022 hålls digitalt startwebbinarium där vi redogör för revidering av kretsloppsplaner och introducerar några av de viktigaste områdena i arbetet med stöd av Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Avfall Sverige, Livsmedelsverket och regionala aktörer.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023.

Sedan 2006 har Dalarnas kommuner samarbetet kring avfallsplanering ihop med Länsstyrelsen. Nuvarande planperiod är 2018 - 2022.

Under 2022 - 2023 ska kommunernas avfallsplaner i Dalarna revideras. De avses kallas kretsloppsplaner och gälla för perioden 2023 - 2030.

Revideringsarbetet är redan påbörjat, men det huvudsakliga arbetet sker hösten 2022.
Länsstyrelsen genomför, med finansiering från Region Dalarna, en förstudie om hur arbetet med cirkulär ekonomi kan stärkas och kopplas ihop med Dala Avfalls verksamhet.

Ni inbjuds till detta startwebbinarium som tar upp de viktigaste fokusområdena kopplat till cirkulär ekonomi med utgångspunkt från nationellt och regionalt arbete. I revideringen ingår även andra fokusområden som behandlas på andra seminarier.

Målgrupp är tjänstemän och förtroendevalda från kommuner, Region Dalarna, Länsstyrelse berörda aktörer i övrigt som har en koppling till kretsloppsplanerna. Webbinariet är indelat i olika temaområden som också ligger till grund för revideringsarbetet.

Revideringsarbetet inklusive temagruppernas arbete summeras vid ett slutseminarie 29/11 2022.

8.30 – 8.40 Välkommen, DalaAvfall

8.40 – 9.00 Revidering kretsloppsplaner och dess koppling till cirkulär ekonomi
Trender kring attityder och beteenden. Pär Johansson, DalaAvfall, Magnus Eriksson, Länsstyrelsen, Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen

Avfallsförebyggande

9.00 – 9.40 Nationellt och EU kring avfallsförebyggande och FN:s tioåriga ramverk för hållbar konsumtion och produktion. Maria Ivarsson, Naturvårdsverket, Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten.

9.40 – 10.00 Avfallsförebyggande, goda exempel och initiativ i avfallsbranschen, Åsa Hagelin, Avfall Sverige

10.00-10.10 Paus

10.10-10.45 Erfarenheter och framtidstankar om avfallsförebyggande och hållbar konsumtion i Dalarna. Avfallsförebyggande exempelvis kring upphandling, byggavfall, hushållens grovavfall, möbler. Hushållens konsumtion.

10.45-10.55 Frågor och diskussion

Matsvinn och hållbar livsmedelskonsumtion

11.05-11.25 Nationellt kring matsvinn och hållbar livsmedelsproduktion. Karin Fritz, Livsmedelsverket.

11.25-11.40 Erfarenheter och framtidstankar om mat och matsvinn i Dalarnas offentliga miljö. Kostnätverket. Region Dalarna.

11.40-11.50 Frågor och diskussion

Hållbar plastanvändning

12.45-13.15 Nationellt kring hållbar plastanvändning. Lena Stig, Naturvårdsverket
Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten.

13.15-13.30 Erfarenheter och framtidstankar om hållbar plastanvändning i Dalarna. Minska inköp av plast. Minska förbränning av plast.

13.30-13.40 Frågor och diskussion

Hållbar textilanvändning

13.50 – 14.10 Nationellt kring hållbar textilanvändning. Yvonne Augustsson och Rebecca Uggla, Naturvårdsverket.

14.10 – 14.30 Erfarenheter och framtidstankar om hållbar textilanvändning i Dalarna. Human Bridge. Biståndsorganisationer. Sociala företag.

14.30-14.40 Frågor och diskussion

Avslutning

14.40-15.00 Summering

VAR:
Digitalt, länk delges anmälda ca 1 vecka innan
KOSTNAD:
-
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 aug 2022

Kontakt