Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

03 jun 2022 klocka 09.00 - 15.00

Inspirationsträff för att gynna vilda pollinatörer

Humla på blomma. Foto: Pixabay

Välkommen till en träff som ska ge kunskap och inspiration i arbetet med vilda pollinatörer.

I Ludvika finns ett byggprojekt som heter Vision Väsmanstrand där man bland annat planerar för bostäder, strandpromenad och aktivitetsytor. En del av detta är den engelska landskapsparken Roths äng som i dag består av öppna gräsmarker och mer slutna partier av skog. En viktig del av upprustningen är att öka den biologiska mångfalden och gynna vilda pollinatörer genom att anlägga ängsytor, perennplanteringar och skapa faunadepåer och involvera allmänheten i att bygga insektshotell.

I anslutning till Väsmanstrand ligger bangården där det finns en del intressanta fynd av vilda pollinatörer. Vi hoppas föra dialog om vad man kan göra för åtgärder utanför bangården för att stärka dessa arters livsmiljöer och på så vis koppla ihop bangården med Väsmanstrand och Roths äng. Vi för diskussioner utifrån den plats vi är på och hoppas det ger tips att applicera på andra lokaler.

Innehåll

Vi kommer att prata om våra vanligaste vilda pollinatörer samt vilka åtgärder du kan göra för att gynna dem. Vi kommer också att ta upp landskapsperspektivet - hur kan pollinatörerna sprida sig i landskapet?

Julia Hellström, landskapsarkitekt i Ludvika kommun, kommer under dagen att berätta om den grönstrukturstrategi som de har tagit fram inom kommunen som bland annat tar upp biologisk mångfald och pollinatörer.

Medverkande

På plats i Ludvika kommer förutom representanter från Länsstyrelsen i Dalarnas län att vara kommunekologer, landskapsarkitekter, ansvariga för GI-frågor och de som arbetar med anläggning och skötsel av offentliga miljöer.

Anmälan

Om du är intresserad av att delta, kontakta Lovisa Sundström.

VAR:
Ludvika Folkets hus
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 maj 2022

Kontakt