Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 maj 2022 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning strålningsmätning

Bild på svenska flaggan ovanför Faluns hustak.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län välkomnar mätansvariga hos kommuner och räddningstjänst i länet till en utbildningsdag om strålmätning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer att dela ut nya mätinstrument till kommunerna. I samband med detta genomför vi i samarbete med MSB en utbildning i användningen av de nya instrumenten och metodik för mätningar.

Målgrupp: Mätansvariga hos kommuner och räddningstjänst i Dalarnas län.

 

Program för utbildningsdagen den 24 maj

Tabell som visar program för utbildningsdagen den 24 maj.

Tid

Programpunkt

09:00

Samling och uppstart

09:10

Bakgrund och lagstiftning - Länets mätorganisation och plan för strålningsmätning

09:50

  • Utdelning av mätinstrument
  • Funktion och användning mätinstrument
  • Metodik för mätningar
  • Instruktion för kalibrering av mätinstrument
  • 7-månadersmätningar och övningar

12:00

 Lunch

13:00

  • Grundläggande strålskydd – arbetstagare
  • Datorprogramvara till instrumentet
  • Registrering av mätdata i Radgis 2
  • Reflektioner och återkoppling

16:00

Dagen avslutas

För mer information om utbildningsdagen och programmet kontakta, Eva-Karin Ljunglund, 010-22 50 449.

VAR:
Hotell Scandic Lugnet Falun
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Vid stort antal anmälda kan antalet deltagare per organisation behöva begränsas.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 april klockan 23.59.

Kontakt