01 sep 2022 klocka 08.30 - 10.00

Ett socialt hållbart Dalarna - hur når vi dit? Del 4 av 4.

De globala målen med 17 mål och olika illustrationer.

Välkommen till ett seminarium med temat "Mänskliga rättigheter och demokrati". Detta är det fjärde och avslutande seminariet i en serie digitala seminarier med utgångspunkt ur Agenda 2030-målen, och nära kopplat till Dalastrategin 2030, som arrangerats under året. Tillsammans kan vi inspirera varandra till ett mer sammanhållet Dalarna.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Vilken är tjänstepersonen i det offentliga demokratiska uppgift och hur hänger det ihop med arbetet med mänskliga rättigheter? Ett vanligt påstående är att relationen mellan demokrati och mänskliga rättigheter är komplex. Demokrati och mänskliga rättigheter ses som ömsesidigt beroende av varandra, samtidigt som olika demokratiska idealtyper kan vara mer eller mindre förenliga med mänskliga rättigheter. Med utgångspunkt i den statliga värdegrunden resonerar vi kring olika demokratiska ideal, tjänstemannarollen i det offentliga och arbetet med de mänskliga rättigheterna.

Föreläsare: Föreläser gör Johanna Romare som är fil.dr. i tillämpad etik och universitetslektor i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet. Efter föreläsningen ges tid för samtal och reflektion.

Moderator: Pascal Tshibanda. Pascal är kommunikationschef i Katrineholms kommun. Han har en bakgrund som journalist inom public service och har jobbat i strategiska positioner och som chef i kommunala organisationer sedan i början av 2000-talet. Med en studiebakgrund inom hållbar utveckling, ledarskap och psykologi finner han bland annat stort intresse i frågor om social hållbarhet, interkulturell kommunikation och integration.

Ett socialt hållbart Dalarna - hur når vi dit?

Under året har vi arrangerat fyra seminatier utifrån följande samhällsfrågor: segregation, folkhälsa, demografi och arbetsmarknad samt mänskliga rättigheter och demokrati.

Inspelade seminarier

Ta gärna del av de tidigare seminarierna.

Inspelade seminarier på vår sida om Integration Länk till annan webbplats.

De fyra delarna

Del 1. 21 april. Tema: segregation.
Del 2. 19 maj. Tema: folkhälsa.
Del 3. 16 juni. Tema: demografi och arbetsmarknad.
Del 4. 1 september. Tema: mänskliga rättigheter och demokrati.

Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.
VAR:
Via länk.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 augusti klockan 23.59.

Kontakt

Ulrika Ankarberg

Integrationsutvecklare

Patric Samuelsson

Integrationsutvecklare