19 maj 2022 klocka 08.30 - 10.00

Ett socialt hållbart Dalarna - hur når vi dit? Del 2 av 4.

De globala målen med 17 mål och olika illustrationer.

Länsstyrelsen bjuder in till fyra digitala seminarier med utgångspunkt ur Agenda 2030-målen, och nära kopplat till Dalastrategin 2030. Tillsammans kan vi inspirera varandra till ett mer sammanhållet Dalarna.

Seminarierna kommer att utgå från följande samhällsfrågor: segregation, folkhälsa, demografi och arbetsmarknad samt mänskliga rättigheter och demokrati. Ett antal föreläsare kommer att presentera aktuell forskning och statistik med målet att koppla dessa till Dalarnas förutsättningar. Föreläsningarna kommer att vara utgångspunkt för en efterföljande dialog mellan forskare, moderator och deltagare.

Del 1. 21 april. Tema: segregation. Se filmen nedanför.
Del 2. 19 maj. Tema: folkhälsa.
Del 3. 16 juni. Tema: demografi och arbetsmarknad.
Del 4. 1 september. Tema: mänskliga rättigheter och demokrati.

Del 2. 19 maj: folkhälsa

Moderator: Pascal Tshibanda. Pascal är kommunikationschef i Katrineholms kommun. Han har en bakgrund som journalist inom public service och har jobbat i strategiska positioner och som chef i kommunala organisationer sedan i början av 2000-talet. Med en studiebakgrund inom hållbar utveckling, ledarskap och psykologi finner han bland annat stort intresse i frågor om social hållbarhet, interkulturell kommunikation och integration.

Föreläsare: Johan Hallberg. Johan är samhällsmedicinsk läkare som arbetar med hälsofrämjande och hållbar utveckling på Region Dalarna.

Se inspelningen från del 1, tema: segregation

Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.
Var:
Via länk.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 maj klockan 23.59.

Kontakt

Ulrika Ankarberg

Integrationsutvecklare

Patric Samuelsson

Integrationsutvecklare