Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

31 aug 2022 klocka 13.00 - 13.45

Migrationsverket informerar om senaste mottagandeprognosen

Migrering, bild med krig, ett barn

Länsstyrelsen Dalarna i samverkan med Migrationsverket bjuder in till ett informationstillfälle om den senaste prognosen.

Målgrupp är beslutsfattare, verksamma inom kommun, civila samhället eller annan myndighet/organisation som har ett intresse av information gällande Migrationsverkets prognos.

Fyra gånger om året lämnar Migrationsverket prognoser till regeringen om hur migrationen till Sverige bedöms se ut de närmaste åren. Prognoserna visar bland annat hur många asylsökande som antas komma, hur många som bedöms ansöka om uppehållstillstånd för arbete eller studier, hur många som antas söka sig till Sverige för att de har anhöriga här, samt hur många som antas söka svenskt medborgarskap.

Prognoserna visar regeringen hur Migrationsverkets verksamhet och därmed kostnader kan komma att utvecklas på kort och lång sikt. Det är i första hand ett underlag för regeringens budgetarbete, men prognoserna ligger även i regel till grund för samhällsplanering inom andra myndigheter och kommuner.

VAR:
Digitalt. Länk skickas ut innan mötet.
KOSTNAD:
-
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 aug 2022

Anmäl dig

Kontakt