16- 09 feb mar klocka 15.30 - 17.00

Webbutbildning - regenerativt lantbruk

Betande kossor på grön äng

Vill du lära dig mer om regenerativt lantbruk? Den här webbutbildningen vänder sig till dig som är lantbrukare och vill lära dig mer om regenerativt lantbruk och få idéer för att utveckla din egen verksamhet.

Ordet i ropet har på sistone varit regenerativt lantbruk. Men vad är egentligen regenerativt lantbruk? Det innebär i korthet att naturen brukas på ett sätt så att det över tid förbättrar vattencykel, näringskretslopp, artsamspel och energiflöde i ekosystemen.

Välkommen till en webbutbildning där vi kommer att få begreppet presenterat av gäster som berättar om regenerativt lantbruk utifrån sina olika perspektiv och verksamheter.

Du som deltagare får möjlighet att diskutera och vidareutveckla dina kunskaper om begreppet och förhoppningsvis även inspiration och idéer till att utveckla din egen verksamhet.

Det finns fyra olika tillfällen att anmäla sig till:

16 februari, klockan 15.30-17.00
Introduktion till regenerativt lantbruk, gäst Märta Jansdotter Aguire, Gröna gårdar.

23 februari, klockan 15.30-17.00
Att mäta ekosystemfunktioner på gårdsnivå med ”Ecological outcome verification” EOV, gäst Gunnar Thelin, Culturae Vita AB.

2 mars, klockan 15.30-17.00
Regenerativ betesdrift, gäst Tomas Torsein, Bältaregården.

9 mars, klockan 15.30-17.00
Regenerativ växtodling, gäst Roland Höckert, Godegården.

VAR:
Via länk som skickas ut till anmälda deltagare.
KOSTNAD:
ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 feb 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 13 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 9 februari klockan 23.59.

Kryssa i de tillfällen du tänker delta på. * (obligatorisk)
Kryssa i de tillfällen du tänker delta på.
Kontakt