13 jan 2022 klocka 12.00 - 12.45

Att flytta den som utövar våld i nära relation

Ryggen på en man. Illustration.

Illustration: Annefrid Sjöman

Välkommen på lunchseminarium där Stop Center i Eskilstuna berättar om sina insatser och sitt arbete med att flytta våldsutövaren från den våldsutsatta och den gemensamma bostaden. Därefter finns tid för frågor och dialog.

Från och med 1 augusti 2021 förändrades socialtjänstlagen och numera ska socialnämnden verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Kopplat till lagändringen vill vi med detta lunchseminarium sprida ett gott exempel på arbetssätt och lyssna in frågor från yrkesverksamma inom socialtjänsterna.

Förändringen i socialtjänstlagen medför behov av information och vägledning till berörda myndigheter, däribland kommuner och regioner. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram sådan information och vägledning och detta seminarium är en del av det uppdraget.

Målgruppen för lunchseminariet är chefer och handläggare inom socialtjänst och socialnämnder i Gävleborg, Uppsala, Värmland och Dalarnas län. Övriga intresserade får gärna deltaga i mån av plats.

Lunchseminariet arrangeras i samverkan av Länsstyrelserna i Dalarna, Värmland och Uppsala och Gävleborg län.

Var:
Via Teams. Länk skickas ut senast dagen innan föreläsningen.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
11 jan 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress nedan för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 11 januari klockan 23.59.

Kontakt