19 okt 2021 klocka 09.30 - 14.30

Sätt spaden i marken och få koll på din jord!

Kupade händer som håller i jord.

Välkommen på kurs i god markvård för högre och jämnare skördar. En dag både i fält och i sal där vi får lära oss mer om hur marken ska tas om hand för att ge oss så höga och jämna skördar som möjligt. Vi provar också appen "Hur mår min jord?"

Följ med till Sahlins struts i Borlänge där Anna Bjurséus, rådgivare på Jordbruksverket inom vattenhushållning och sakkunnig inom markvård och jordhälsa visar och berättar hur du tar hand om och får koll på din jord.

Kursen tar upp följande:

  • Hur en bra markstruktur och väl fungerande odlingsjord kan öka odlingssäkerheten både blöta och torra år.
  • Hur en väl fungerade odlingsjord och bra markstruktur skapar grunden för resurseffektiv produktion med möjlighet till ökad lönsamhet och minskad klimat- och miljöpåverkan.
  • Vilka åtgärder gynnar markstrukturen och skapar förutsättningar för en bra rotutveckling, bra växtnäringsutnyttjande och god vattenförsörjning?
  • Hur kan man minska problemen med skorpa på mjälajordar?
  • Genomgång av hur Jordbruksverkets markvårdsapp ” Hur mår min jord?” fungerar. Appen är ett verktyg för att få koll på markstrukturen, kunna utvärdera åtgärder och följa upp förändringar över tid.
  • Undersökning av markstruktur ute i fält och förevisning av hur appen ”Hur mår min jord?” kan användas praktiskt.

Aktiviteten görs i samverkan mellan Länsstyrelsen Dalarna och LRF.

Greppa Näringen och EU flagga
VAR:
Vi startar inomhus hos Sahlins struts för att efter lunch gå ut i fält. Sahlins struts, Sveden 1, Borlänge.
KOSTNAD:
Kaffe och smörgås samt strutsburgare, dryck och kaffe kostar 225 kr och betalas på plats. Vid anmälan får du gärna upplysa oss om eventuella matallergier och om vegetarisk kost önskas. För övrigt är aktiviteten kostnadsfri och finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt