Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

18 nov 2021 klocka 09.00 - 12.15

Barns rätt att komma till tals

Två barn som tittar upp bakom en buske

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder in till konferens den 18 november 2021. Du kommer att få en ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa artikel 12, om barnets rätt att komma till tals.

Vi vänder oss till alla som vill ha mer kunskap om vad det kan innebära att genomföra rätten för barn att komma till tals.

Konferensen är digital.

Programmet består av både föreläsningar men det kommer också att finnas möjlighet för interaktivitet. Länk skickas ut innan konferensen.

09.00 Varmt välkomna!
Hanna Gerdes, moderator

Pass 1 Inledning – Om delaktighet som blir mer än ord på papper
Om delaktighet för alla barn och hur man gör verklighet av artikel 12.
Frida Kalander, ordförande Riksorganisationen unga med synnedsättning

Pass 2 Introduktion av Barnombudsmannen
Barnkonventionens syn på barn som rättighetsbärare och varför det är en rättighet för barn att komma till tals.
Elisabeth Dahlin, barnombudsman

Pass 3 Hur kan man använda både kvalitativa och kvantitativa metoder? Det här passet syftar till att inspirera och ge kunskap om vikten av använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att låta barn komma till tals och hur det som framkommer i metoderna kan analyseras med ett barnrättsperspektiv.
Jonas Karlsson, utredare Ecpat

Pass 4 Juridiska aspekter på barns rätt att komma till tals.
Det här passet syftar till att beskriva vad juridikens möjligheter och hinder för barns rätt att komma till tals.
Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR

Pass 5 Så här gör vi: 4 konkreta exempel där barn har kommit till tals
Delaktighet och inflytande på riktigt
I Örnsköldsviks kommun ska alla barn och unga ha möjlighet att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen. Som ung räknar vi alla mellan 0 och 25 år. Vi har tagit fram flera metoder och modeller för att delaktighet och inflytande ska ske på riktigt.
Camilla Larsson, demokratiutvecklare Örnsköldsviks kommun.

Barns delaktighet för barnanpassad sjukvård
Expertråd med utgångspunkt i vad som är viktigt för mig som ung patient och vad som vården frågar oss om. Exempel från Skånes universitetssjukhus, barnmedicin på hur barn och unga är delaktiga i ett ständigt pågående utvecklingsarbete för ökad barnpassning av sjukvården.
Ann Elmqvist Fridh, samordnare av Sus expertråd och enhetschef inom barnsjukvården

På barnens arena – spel som verktyg i samtal med barn
Om hur ett brädspel kan skapa förutsättningar för delaktighet i arbetet med barn inom socialtjänsten – och om vad som kan hända när vi vuxna lämnar vår comfortzone om möter barn på deras egen planhalva.
Maria Sköld, utredare vid kompetenscenter Barn och Unga på Socialförvaltningen i Stockholms stad

UNICEF Sverige handbok för barns delaktighet och inflytande
Handboken syftar till att delge teorier och praktik för att sprida kunskap om värdet av barnets perspektiv. Att det är centralt i allt barnrättsarbete att vi involverar barn på alla nivåer. FN:s Barnrättskommitté har tagit fram 9 steg för att säkra barns deltagande och inflytande utifrån ett barnrättsligt perspektiv. UNICEF Sverige kommer att berätta om vårt eget arbete kring att inte bara jobba FÖR att barn ska få det bättre utan hur vi jobbar MED barn t ex genom Hackathon.
Shanti Ingeström, barnrättsrådgivare med fokus på barns delaktighet, UNICEF Sverige

Pass 6 Gemensam paneldiskussion om erfarenheterna kring att låta barn komma till tals
Vi belyser olika aspekter på barns rätt att komma till tals där samtliga praktiska exempel lyfts fram gemensamt.

12.15 Konferensen avslutas

VAR:
Via länk som skickas ut innan dagen.
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt

Saga Hillerström

Nationell samordnare barnrätt