19 okt 2021 klocka 08.30 - 16.00

Webbutbildning i Rakel och WIS

Utbildningen har som målsättning att ge deltagarna en ökad kunskap och förmåga att använda Rakel och WIS vid regional samverkan enligt länets rutiner.

Utbildningen erbjuds av Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med projekt SLC - Samhällsgemensam larm och ledningscentral i Region Bergslagen

Målgrupp för utbildningen är de personer som ska kunna representera sin organisation vid regional samverkan inom länet. Även personer som arbetar med tekniskt ledningsstöd eller krisberedskap i allmänhet är välkomna att delta.

Under dagen kommer det vara både teori och praktik kopplat till de två systemen.
Det är därför viktigt att ni har tillgång till rakelterminal, samt att minst en person från varje aktör har redaktörsrättigheter i WIS.

Detaljerat program återfinns nedan.

Program

08.30 Anslutning och incheckning

08.45 Inledning, Länsstyrelsen och SLC

09.45 Paus

10.00 WIS, Teoretiskt pass.

10.45 Paus

11.00 Rakel, Teoretiskt pass.

11.55 Information om eftermiddagens praktiska övningar

12.00 Lunch

13.00 Övning 1 Veckovis samverkan

14.00 Paus

14.05 Övning 2 Samhällsstörning

15.15 Summering av dagen

15.30 Dagen avslutas

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt