28 sep 2021 klocka 10.00 - 14.30

En digital dag om återvändande och återintegration

Länsstyrelserna bjuder in till en dag som fokuserar på samlade erfarenheter om återvändande och återintegration. Dagen kommer att ge exempel på hur de som återvänder och ska återintegreras upplever processen.

Vi kommer att få ta del av erfarenheter från personer verksamma i utlandet som via länk kommer att berätta om deras arbete med återintegrationen av personer som återvänder. Vi kommer även att få höra om vad som händer i Sverige innan avresa.

Målgrupp

Kommuner och civilsamhället och du som i någon form arbetar med/möter asylsökande och vill lära dig mer om återintegration.

Medverkande

Under dagen medverkar Delegationen för migrationsstudier (Delmi), European Return and Reintegration Network (ERRIN), Migrationsverket och Svenska Röda Korset.

Program

Del 1: Vad säger de som har återvänt

10.00 Länsstyrelsen hälsar välkomna

10.10 Svenska Röda Korsets arbete och individers egna upplevelser av återvändande- och återintegrationsprocessen

Mikaela Hagan, Röda Korset

11.05 Paus

11.15 Projektet Återvändande och återintegration

Henrik Malm Lindberg, Delmi

12.00 Lunch

Del 2: Innan avresa och efter ankomst

12.50 Inledning

Kjell-Terje Torvik, ERRIN

13.00 Praktiskt innan avresa

Roger Lidberg, Migrationsverket

13.15 Utblick

Med internationella representanter från bland annat European Technology and Training Center (ETTC, Irak) och Women Empowerment Literacy and Development Organization (WELDO, Pakistan)

14.00 Frågestund

14.30 Avslut

VAR:
Digitalt. Länk skickas ut några dagar innan
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 sep 2021

Kontakt