19 aug 2021 klocka 09.00 - 10.00

Det finns stöd att söka från Klimatklivet! Hur gör man?

Klimatklivet står skrivet med svart text på vita rutor, bakgrunden är gul

Nu kan du söka pengar från Klimatklivet, det statliga klimatinvesteringsstödet. Du kan söka för alla åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det viktigaste kriteriet är klimatnytta, det vill säga, sparade kg CO2 per investerad krona.

Vi informerar allmänt om Klimatklivet, om vilka hjälpmedel som finns och svarar på era frågor. Vi välkomnar både stora och små idéer, färdiga ansökningar eller era klimatsmarta drömmar.

Vem kan söka?
Företag, kommuner, föreningar och organisationer (inte privatpersoner).

Ansökningsperiod: 24 augusti–9 september (kl.17.00).

Exempel på vad man söka för: Publika laddningsstationer för elbilar, laddstationer för transportfordon, biogas-tankställen, biogasproduktion, konvertering från fossilt till förnybart bränsle, återvinning spillvärme, när/fjärrvärme, destruktion av lustgas/restgas, infrastruktur för cykel, omlastningsterminaler, avfallsåtgärder med ny teknik med mera.

Ansökan och mer information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Ansökningsverktyget är bara öppet under ansökningsomgångarna och e-tjänsten stänger klockan 17.00 den sista ansökningsdagen.

Övrig ansökningsomgång under 2021: 8–18 november 2021.


VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 aug 2021

Anmäl dig senast den 18 augusti klockan 15.00

Kontakt