02- 03 jun 2021 klocka 09.00 - 16.00

Krisberedskapsdagar

Utifrån rådande situation blir vårens krisberedskapsdagar i digitalt format.

Dagarna innehåller information och föredragningar samt övnings/diskussions-moment.

Målgrupp för dagarna är kommunpolitiker, kommunchefer,
beredskap/säkerhetssamordnare, kriskommunikatörer, elbolag/driftchefer/ teknisk personal.

Syftet med dagarna är att öka kunskapen om energiförsörjning (elsektorn) under fred, kris och höjd beredskap. Dagarna är en viktig del i
arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet, samt beroenden och kontinuitetshantering inom elsektorn.

2 juni

Hot, sårbarheter och övning elbortfall

Energimyndigheten: Hur ser hotbilden ut mot energiförsörjningen i Sverige? Vad ska vi skydda? Vilka utmaningar finns?

Norrtälje kommun: Erfarenheter från stormen Alfrida, ett exempel på lokal hantering av ett längre strömavbrott, vad hände? Lärdomar? Åtgärder?

Övning/diskussion: Scenario elbortfall presenteras och ett antal diskussionsfrågor ges till aktörerna att jobba vidare med på hemmaplan under eftermiddagen. Återsamling digitalt innan avslut för dagen.

3:e juni

Metodstöd för att bygga förmåga inom elsektorn

MSB/Energimyndigheten: Presenterar metoder för identifiering av samhällsviktig verksamhet, beroenden och kontinuitetshantering inom elsektorn.

Gävle-Dala Elsamverkan: Hur fungerar verksamheten i kontexten lokal, regional, nationell och internationell nivå? Vilka sårbarheter finns? Erfarenheter från olika händelser och vidtagna åtgärder.

Beredskap/säkerhetssamordnare och elbolag/teknisk personal:
Utifrån övningen dag 1 och metodstöd dag 2 fortsätter diskussionerna med att
identifiera samhällsviktig verksamhet samt åtgärdsförslag inom elsektorn.

Kommunikatörer:
Kriskommunikation, vad är det? Hur skiljer den sig från vanlig kommunikation?
Vilket ansvar har olika aktörer?
Kriskommunikatörsnätverket, vilken funktion fyller det och hur har det fungerat i praktiken?
Kommunikation vid elbrist, gemensam kommunikationsplan och checklista.

Önskar ni mer information om dagen? Vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.

VAR:
Digitalt, länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt