08 apr 2021 klocka 10.00 - 11.00

Det finns stöd att söka från Klimatklivet!

Klimatklivet

Nu kan du söka pengar från det statliga klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet. Du kan söka för alla åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det viktigaste kriteriet är klimatnytta, det vill säga sparade kg CO2 per investerad krona.

Vi informerar allmänt om Klimatklivet, om vilka hjälpmedel som finns och svarar på era frågor.

Vem kan söka?
Företag, kommuner, föreningar och organisationer (inte privatpersoner).

Ansökningsperiod: 13–27 april

Exempel på vad man söka för:
Publika laddningsstationer för elbilar, biogas-tankställen, biogasproduktion, konvertering från fossilt till förnybart bränsle, återvinning spillvärme, när/fjärrvärme, destruktion av lustgas/restgas, infrastruktur för cykel, omlastningsterminaler, avfallsåtgärder med ny teknik med mera.

Ansökan och mer information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/klimatklivetlänk till annan webbplats Ansökningsverktyget är bara öppet under ansökningsomgångarna.

Övriga ansökningsomgångar under 2021: 24 augusti – 9 september samt 8–18 november 2021.

Vare sig ni har stora eller små idéer, färdiga ansökningar eller klimatsmarta drömmar VARMT VÄLKOMNA!

VAR: Via länk som skickas ut innan.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt