11 nov 2021 klocka 13.00 - 16.00

Del 4. Workshop – för ett långsiktigt och hållbart mottagande

Siluetter av människor i olika former mot blå bakgrund

Länsstyrelsen i samverkan med Högskolan Dalarna bjuder in till en webbinarie-serie med fokus på Dalarna, Agenda 2030 och hållbar utveckling ur ett integrationsperspektiv.

De tre tidigare tillfällena har fokuserat på att koppla de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna till migration och integration från global till lokal nivå. Vid detta sista tillfälle jobbar vi vidare genom panelsamtal och dialog i workshops för att se hur vi tillsammans kan verka för lokalt för långsiktig hållbarhet och kvalitet i mottagandet.

Denna insats riktar sig främst till beslutsfattare inom offentlig förvaltning, men tillfället är öppet för alla. Insatsen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning med koppling till lokala exempel för att få den praktiska kopplingen.

Insatsen sätter integrationsfrågan i en bredare kontext, Agenda 2030 – långsiktig hållbar utveckling. Förhoppningen är att på så sätt främja en holistisk syn kring integration-/immigrationsfrågan. Målet är att detta ska bidra till dialog och tvärsektoriellsamverkan i syfte att främja arbetet med regeringens mål: ”långsiktig hållbarhet och kvalitet i mottagandet” av nyanlända och ensamkommande barn.

Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek är lokal frilansjournalisten med många års erfarenhet som reporter, programledare och arbetsledare från SVT. Senast aktuell som värd för Delmi-podden, en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier.

13.00 Länsstyrelsen hälsar välkomna samt recap, vad tar vi med oss från de tidigare föreläsningarna?

13.15 Paneldialog med representanter från olika expertområden.

14.00 Paus och fördelning in i dialoggrupper som arbetar fram till 15.45 gällande frågan hur kan vi samverka för att främja ett kvalitativ, långsiktigt och hållbart mottagande av nyanlända och ensamkommande barn?

Resultatet från respektive grupp och i sin helhet sammanfattas och delges i efterhand.

15.45 Summering och avslut


VAR: Digitalt. Länk skickas ut innan.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 nov 2021

Anmäl dig

Vi förbehåller oss rätten att omfördela platser vid fullbokat till förmån till prioriterad målgrupp.

Kontakt