08 mar 2021 klocka 09.00 - 15.30

Internationella kvinnodagen – Tillsammans mot mäns våld mot kvinnor i Dalarna

En bild med flera kvinnor på

I år är det 100 år sedan kvinnorättskämpar såg till att vi fick allmän rösträtt och demokrati i Sverige. Vi uppmärksammar 8 mars med en konferens där bl.a. advokat Rebecca Lagh (t.v.) deltar och Alexandra Pascalidou (t.h.) modererar. Fotografer: Elisabeth Ohlson, Thron Ullberg.

8 mars uppmärksammar Länsstyrelsen i Dalarnas län internationella kvinnodagen med ett fullspäckat föreläsningsprogram med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, modererat av Alexandra Pascalidou, prisbelönad journalist och författare.

2021 är det 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige och internationella kvinnodagen är därmed en orsak att fira demokratin, som är ett resultat av kvinnors kamp för allmänna val. Samtidigt är vi långt ifrån i mål. En av de stora jämställdhetsutmaningarna är mäns våld mot kvinnor. Under denna temadag fokuserar vi på två olika aspekter av detta, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vad görs i Dalarna av olika aktörer och vad kan vi göra ännu bättre?

Föreläsningarna riktar sig främst till dig som arbetar med dessa frågor i Dalarnas län, men en intresserad allmänhet är också välkommen att delta och lära sig mer.

Moderator: Alexandra Pascalidou, prisbelönt journalist och författare, senast till den kritikerrosade boken ”Mammorna”.

9.00 Inledningstal
Ylva Thörn, landshövding

9.10 Nationell strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Evelina Skog, utredare, Jämställdhetsmyndigheten

9.25 Studie om Länsstyrelsernas arbete mot Prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Monique Toratti, Leg barnmorska, Universitsadjunkt Högskolan i Gävle

9.40 Slutrapport – SKR:s Kvinnofridssatsning i Dalarna 2018–2020
Hanna Lundgren, Agneta Haraldsson, Region Dalarna

10.00 Paus

10.15 Nya lagstiftningar 1/7 2020
Anneli Moini, Sakkunnig Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland

11.00 Tillsammans klarar vi uppdraget bättre!
Ann-Karin Bohl, projektledare Barnahus Dalarna

11.30 Paus

11.40 Från tystnad till erkännande: Den svenska socialtjänstens hantering av hedersbaserat våld
Helén Olsson, Lektor i socialt arbete, Karlstads universitet

12.00 Praktik och politik
Karin Lübeck (S) lokal politiker från Mora kommun

12.30 Lunch

13.30 Barn som maktmedel i vårdnadsmål (med hederskontext)
Rebecca Lagh, Advokat, Advokatbyrå Rebecca Lagh AB

14.30 Så jobbar vi med Våld i nära relationer
Agneta Haraldsson – Utvecklingsledare Våld i nära relationer, Region Dalarna – Hälso och sjukvårdsenheten

15.00 Paus

15.30 Politikerdebatt

16.00 Avslut

För den som inte kan delta på dagtid, eller vill manifestera på kvällen, rekommenderar vi även:

Sisters Unite Dalarna – Digital manifestation på Internationella Kvinnodagenlänk till annan webbplats

Manifestationen pågår mellan kl 18-19 och bjuder bland annat på tal, musik och spoken word. Manifestationen avslutas med tal av landshövding Ylva Thörn.

VAR: Via länk som skickas ut till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 mar 2021

Anmäl dig senast fredag kl 14.00.

Därefter i mån av plats, e-posta till Rusmira Perez Dervisic.

Kontakt