06 okt 2021 klocka 13.00 - 16.15

Del 3. Ekonomisk hållbarhet ur ett integrationsperspektiv.

Siluetter av människor i olika former mot blå bakgrund

Länsstyrelsen i samverkan med Högskolan Dalarna bjuder in till en webbinarie-serie med fokus på Dalarna, Agenda 2030 och hållbar utveckling ur ett integrationsperspektiv.

Hållbarhetsaspekterna beskrivs som odelbara, fokus vid detta tillfälle kommer däremot att ligga på att koppla de ekonomiska aspekter till migration och integration från global till lokal nivå.

Denna insats riktar sig främst till beslutsfattare inom offentlig förvaltning, men föreläsningarna är öppna för alla. Insatsen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning med koppling till lokala exempel för att få den praktiska kopplingen.

Insatsen sätter integrationsfrågan i en bredare kontext, Agenda 2030 – långsiktig hållbar utveckling. Förhoppningen är att på så sätt främja en holistisk syn kring integration-/immigrationsfrågan. Målet är att detta ska bidra till dialog och tvärsektoriellsamverkan i syfte att främja arbetet med regeringens mål: ”långsiktig hållbarhet och kvalitet i mottagandet” av nyanlända och ensamkommande barn.

Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek är lokal frilansjournalisten med många års erfarenhet som reporter, programledare och arbetsledare från SVT. Senast aktuell som värd för Delmi-podden, en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier.

13.00 Länsstyrelsen hälsar välkomna samt recap, vad tar vi med oss från föregående tillfälle?

13.15 Hur påverkar den demografiska utvecklingen samhällets ekonomiska förutsättningar?

Ämne: Den demografiska utvecklingen i samspel med det ekonomiska systemet ställer oss inför stora utmaningar för att kunna uppnå ekonomisk utveckling och tillväxt om inget förändras.

Föreläsare: Jan Sundqvist har arbetat som arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i över 25 år och arbetar idag som analytiker i Svamac AB med fokus på långsiktig regional utveckling.

13.40 Hur ser de demografiska-, arbetsmarknads- och integrationsförutsättningarna ut i Dalarna?

Ämne: En sammanfattning av de regionala förutsättningarna i Dalarna som har identifierats i den rapportserie som publicerats av Region Dalarna kopplat till demografi, arbetsmarknad och segregation.

Föreläsare: Peter Möller är samhällsanalytiker på Region Dalarna och doktor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna där hans forskningsfokus är landsbygd, unga vuxna, besöksnäring och mobilitet. Han är initiativtagare och medförfattare till rapporterna.

14.05 Paus

14.15 Hur ser migrationen till Sverige ut?

Ämne: Vilka invandrar till Sverige idag och varför?

Föreläsare: Shima Bagheri är verksamhetsexpert på Migrationsverket med flerårig erfarenhet av migrationsarbete inom det offentliga.

14.35 Personcentrering som nyckel till en inkluderande arbetsmarknad

Ämne: Kan det vara så att vi ibland misslyckas med integration och inkludering därför att vi ställt oss fel frågor? Tänk om det finns en klokare problemlösning som dessutom är direkt länkade till regional utveckling och strategisk kompetensförsörjning. Tänk om det bästa sättet att bygga skalbara samhällslösningar är att göra dem unika för varje individ.

Föreläsare: Torild Carlsson leder Ibility Institute som utvecklat en unik forskningsportfölj för kompetensförsörjning, matchning och karriärhälsa. Torild har skrivit den prisbelönta bokserien Äntligen måndag som används som handböcker i HR samt som läroböcker på högskolor. Han anlitas av företag, kommuner och regioner för att säkra kompetensförsörjning, karriärhälsa och klok rörlighet som gynnar alla parter.

15.15 Paus

15.25 Socialt företagande

Ämne: Vad är socialt företagande och vilka samhällsbehov finns för att möjliggöra detta? Hur skall vi uppfatta sociala företag och dess syfte i samhällets sektorer? Utmaningar och möjligheter för ett konkret projekt Yalla till Arbete.

Föreläsare: Bengt Sundgren är verksamhetsledare och rådgivare på Coompanion. Vi främjar, ger information och rådger kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. Därutöver arbetar vi med nystart och affärsutveckling av sociala företag och social innovation.

15.45 Socialt ansvarsfulla upphandlingar

Ämne: Borlänge kommun arbetar för ett socialt ansvarsfullt samhälle och som ett led i detta arbete har kommunen tagit fram riktlinjer för socialt ansvarsfull upphandling. Mari och Maria ger konkreta exempel hur de tänkt och gått tillväga.

Föreläsare: Mari Jonsson är kommunalråd i Borlänge kommun med flerårig erfarenhet av politiskt arbete. Maria Fridholm är strategisk upphandlare på Upphandlingscenter.

16.10-16.15 Avslut


VAR:
Digitalt. Länk skickas ut innan.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 okt 2021

Anmäl dig

Vi förbehåller oss rätten att omfördela platser vid fullbokat till förmån till prioriterad målgrupp.

Kontakt