03 jun 2021 klocka 13.00 - 16.15

Del 2. Social hållbarhet ur ett integrationsperspektiv.

Siluetter av människor i olika former mot blå bakgrund

Länsstyrelsen i samarbete med Högskolan Dalarna bjuder in till en webbinarie-serie med fokus på Dalarna, Agenda 2030 och hållbar utveckling ur ett integrationsperspektiv.

Hållbarhetsaspekterna beskrivs som odelbara, fokus vid detta tillfälle kommer däremot att ligga på att koppla de sociala aspekter till migration och integration från global till lokal nivå.

Denna insats riktar sig främst till beslutsfattare inom offentlig förvaltning men föreläsningarna är öppna för alla. Insatsen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning med koppling till lokala exempel för att få den praktiska kopplingen.

Insatsen sätter integrationsfrågan i en bredare kontext, Agenda 2030 – långsiktig hållbar utveckling. Förhoppningen är att på så sätt främja en holistisk syn kring integration-/immigrationsfrågan. Målet är att detta ska bidra till dialog och tvärsektoriellsamverkan i syfte att främja arbetet med regeringens mål: ”långsiktig hållbarhet och kvalitet i mottagandet” av nyanlända och ensamkommande barn.

Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek är lokal frilansjournalisten med många års erfarenhet som reporter, programledare och arbetsledare från SVT. Senast aktuell som värd för Delmi-podden, en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier.

13.00 Länsstyrelsen hälsar välkomna samt recap, vad tar vi med oss från föregående tillfälle?

13.15 Mänskliga rättigheters roll i det offentliga Sverige

Ämne: Mänskliga rättigheter i en demokrati – särskilt fokus på pluralism och integration.

Föreläsare: Elena Namli är professor i etik vid teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Bland hennes böcker är Human Rights as Ethics, Politcs, and Law; Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige; Etik.

14.10 Paus

14:20 Vad kostar utanförskap i samhället och hur kan vi räkna på preventiva åtgärder?

Ämne: Utanförskapets kostnader, värdet av tidiga insatser och hur detta är kopplat till social hållbarhet.

Föreläsare: Ingvar Nilsson är nationalekonom som räknat på vad utanförskap kostar för kommuner, myndigheter och samhället i stort och vad vi därmed har att vinna såväl mänskligt som ekonomiskt på tidiga och förebyggande insatser. Han har genomfört ett stort antal studier kring ungdomar på glid, skolproblem, missbruk, psykisk ohälsa, långtidssjukdom, långtidsarbetslöshet, tidiga insatser kring barn och unga med mera.

15.10 Paus

15.20 Det gemensamma samhällskittet och kulturella olikheter i fredliga och inkluderande samhällen

Ämne: World Values Survey, kulturkartan, individ- och gruppcentrerade principer, problematisering kring social hållbarhet på samhälls- och gruppnivå.

Föreläsare: Tomas Axelson är docent i religionsvetenskap och verksamhetsledare för Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD). De senaste åren har han bedrivit forskning om interkulturella processer och bredare perspektiv på kulturell identitet och värderingskonflikter.

15.45 Vilka är vi! Ett kommunalt projekt för en inkluderande arbetsplats!

Ämne: Under tre år har Avesta och Orsa jobbat med integration från ett annorlunda perspektiv – mottagarnas! Utgångspunkten har varit att nya människor, oavsett varifrån de kommer, innebär en ny situation på arbetsplatsen. Hur får vi det att funka? Alla kommunanställda har ägnat fem timmar åt att se projektets utbildningsfilmer och samtala om frågor som rör inkludering. 2 500 deltagare har haft respektfull dialog kring frågor som av många upplevs som svåra och känsliga. Vill du veta resultatet?

Föreläsare: Birgitta Hägg är utbildad beteendevetare och arbetar idag som integrationsstrateg i Avesta kommun med mångårig erfarenhet av integrationsarbete. Har nyligen avslutat projektet vilka är vi!

16.10-16.15 Avslut


VAR: Digitalt. Länk skickas ut innan.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 jun 2021

Anmäl dig

Vi förbehåller oss rätten att omfördela platser vid fullbokat till förmån till prioriterad målgrupp.

Kontakt