13 apr 2021 klocka 13.00 - 16.00

Del 1. Ekologisk hållbarhet ur ett integrationsperspektiv.

Siluetter av människor i olika former mot blå bakgrund

Länsstyrelsen i samverkan med Högskolan Dalarna bjuder in till en webbinarie-serie med fokus på Dalarna, Agenda 2030 och hållbar utveckling ur ett integrationsperspektiv.

Hållbarhetsaspekterna beskrivs som odelbara, fokus vid detta tillfälle kommer däremot att ligga på att koppla de ekologiska aspekter till migration och integration från global till lokal nivå.

Denna insats riktar sig främst till beslutsfattare inom offentlig förvaltning men föreläsningarna är öppna för alla. Insatsen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning med koppling till lokala exempel för att få den praktiska kopplingen.

Insatsen sätter integrationsfrågan i en bredare kontext, Agenda 2030 – långsiktig hållbar utveckling. Förhoppningen är att på så sätt främja en holistisk syn kring integration-/immigrationsfrågan. Målet är att detta ska bidra till dialog och tvärsektoriellsamverkan i syfte att främja arbetet med regeringens mål: ”långsiktig hållbarhet och kvalitet i mottagandet” av nyanlända och ensamkommande barn.

Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek är lokal frilansjournalist med många års erfarenhet som reporter, programledare och arbetsledare från SVT. Senast aktuell som värd för Delmi-podden, en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier.

13.00 Länsstyrelsen hälsar välkomna!

13.15 Klimatförändringarna och dess påverkan på migrationen

Ämne: Förändrat klimat påverkar geografiska förutsättningar för bosättning och försörjning. Redan idag ser vi hur regioner belastas när interna förflyttningar till följd av långsamma och snabba naturkatastrofer förändrar de nationella förutsättningarna för människors liv och försörjning. Presentationen ger en översikt över hur klimatförändringar och migrationsmönster hänger ihop och hur frågan hanteras och diskuteras globalt. Presentationen formulerar även ett antal konkreta förslag på hur frågan kan hanteras för att förebygga lokal sårbarhet och förbereda oss globalt för det ökande behovet av internationell vidarebosättning till följd av klimatförändringar.

Föreläsare: Elin Jakobsson är Fil.Dr i Internationella Relationer och verksam vid Utrikespolitiska institutet. Hennes forskning berör internationella normer, klimatdriven migration och katastrofriskreducering. Har nyligen skrivit rapporten “Climate Change and Migration – Policy approaches for a sustainable futurelänk till annan webbplats

13.55 Paus

14.10 Hållbar livsmedelsförsörjning

Ämne: Om den Regionala Livsmedelsstrategin som tar sitt avstamp från målen i den nationella livsmedelsstrategin som är att bidra till:

  • Hållbar utveckling i hela landet.
  • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
  • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
  • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
  • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Föreläsare: Ann Eriksson är processledare inom Livsmedelsstrategin på enheten för landsbygd mark och företagsutveckling inom Länsstyrelsen och medverkar i arbetsgruppen för Dalarnas regionala livsmedelsstrategi.

14.30 Jakobsdalen en hållbar stadsdel

Ämne: Jakobsdalen ska vara en nationell spjutspets för social- och ekologisk stadsutveckling. Det kännetecknas av att vi vågar satsa på det oprövade, så länge det lever upp till hållbarhet och våra högt ställda förväntningar på att förena människor och förbättra förutsättningar. En plats som kännetecknas av öppenhet, enkelhet och en kombination av innovation och naturnära livsmiljö.

Föreläsare: Ronny Beyer är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och väl insatt i arbetet kring Jakobsdalen.

14.50 Paus

 15.05 Friluftsliv och integration, Luften är fri!

Ämne: Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Friluftsliv kan också starkt bidra till bättre folkhälsa- både fysiska, mentala och sociala fördelar skapas av att komma ut i grönområden. Naturbruk och besöksnäring kan vara ett första steg in på arbetsmarknaden för många, att odla i trädgård en annan viktig social aktivitet. Friluftsliv är ett brett begrepp och skapar många möjligheter. Friluftslivets år 2021 handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv.

Föreläsare: Henny Sahlin är samordnare för friluftslivsfrågor på Länsstyrelsen Dalarna och har många års erfarenhet av praktiskt friluftslivsarbete.

15.25 Stadsodling en plats för kunskapsutbyte och integration!

Ämne: Som en del av den nya stadsdelsparken Paradisparken vid Tjärna Ängar i Borlänge har två stadsnära odlingsområden anlagts. Här finns möjlighet för den som saknar egen täppa att hyra en lott att odla grönsaker och blommor i. Platsen blir en naturlig mötesplats för olika kulturer och ursprungsland och odlarna delar gärna med sig av sina erfarenheter, odlingstips och recept!

Föreläsare: Jenny Croneryd Stadsmiljö drift Borlänge energi arbetar med olika frågor inom området drift av grönytor. Hon är även kontaktperson för odlarföreningarna och har varit delaktig i tilldelning av lotter, uppstart av den nya föreningen och drift av övriga delar av parken.

15.45-16.00 AvslutVAR: Digitalt. Länk skickas ut innan.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 apr 2021

Anmäl dig

Vi förbehåller oss rätten att omfördela platser vid fullbokat till förmån till prioriterad målgrupp. Sista anmälningstid är 12 april kl 12.00.

Kontakt